Cultuureducatie wettelijk verankerd in wetgeving ANBI-status

Goed nieuws voor cultuureducatie organisaties: sinds 1 januari 2024 is cultuureducatie officieel wettelijk verankerd in de uitvoeringsregels van de culturele ANBI-status. Na twee jaar intensieve lobby bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Ministerie van Financiën, kunnen organisaties die zich bezighouden met cultuureducatie nu profiteren van deze positieve ontwikkeling.

Wat betekent deze verandering voor betrokken partijen? Hier zijn enkele belangrijke punten:

Afwijzing van culturele ANBI
Als een organisatie eerder een afwijzing van de culturele ANBI-status heeft ontvangen en hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt, wordt aangeraden om de culturele ANBI opnieuw aan te vragen.

Bezwaar ingediend
Organisaties die bezwaar hebben gemaakt tegen de afwijzing van de culturele ANBI-status, ontvangen vanaf 1 januari 2024 bericht van de Belastingdienst met betrekking tot de status van culturele ANBI.

Geen eerder contact
Voor organisaties die geen contact hebben gehad met de Belastingdienst over de culturele ANBI, is er geen actie vereist.

Deze verandering is van belang voor cultuureducatie organisaties en bieden de mogelijkheid om de culturele ANBI-status te verkrijgen of te herzien. Het nieuws markeert een belangrijke stap in het erkennen van de waarde van cultuureducatie binnen de bredere context van culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. Op de website van de overheid staat de wettelijke verankering en uitvoeringsregels uitgebreid omschreven.