Nieuwsbrief 5, 23 mei 2024

Eerste reactie hoofdlijnenakkoord | terugblik congres | belang kunstonderwijs gelijke kansen
 
Cultuurparticipatie_banner
Eerste reactie hoofdlijnenakkoord

Donderdag 16 mei jongstleden presenteerden PVV, VVD, NSC en BBB een akkoord op hoofdlijnen. Ondanks dat kunst en cultuur nauwelijks worden genoemd, bevat het akkoord een aantal maatregelen die grote impact hebben op onze sector. Via Kunsten'92 hebben we al een eerste reactie laten optekenen. Cultuurconnectie blijft zich ondertussen onverminderd inzetten om cultuurbeoefening voor iedereen toegankelijk te houden. Voor werkgevers en opdrachtgevers in de cultuursector zullen er zaken veranderen naar aanleiding van dit regeerakkoord. De komende tijd gaan we hier uitgebreider op in. Lidmaatschap van een branchevereniging als Cultuurconnectie blijft van groot belang, juist in deze tijden van verandering. Samen staan we sterker om de belangen van onze sector te behartigen, en de waarde ervan zichtbaar te maken en te blijven benadrukken in Nederland.

Terugblik voorjaarscongres Cultuurconnectie 2024: Perspectief!

Op donderdag 25 april 2024 organiseerde Cultuurconnectie de Algemene Ledenvergadering, een cao-bijeenkomst en het inhoudelijke voorjaarscongres bij lidorganisatie Muzehof in Zutphen. Het was een dag vol inzichten, dialoog en inspiratie, met als thema Perspectief!. Samen keken we vooruit naar hoe we cultuur beoefenen in de toekomst. En gingen dieper in op onderwerpen als het werkgevers- en opdrachtgeverschap van de toekomst, verbreding naar het sociaal domein, de ontwikkeling van de multifunctionele culturele organisaties en onderzochten we de zichtbaarheid, impact en inclusiviteit van de sector.

Lees meer...
2024.05_bestuursleden_nieuw

v.l.n.r. Sjoerd Berendsen, Jantien Westerveld en Janneke van Summeren.

Benoeming nieuwe bestuursleden Cultuurconnectie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 april 2024 heeft de vereniging met genoegen Janneke van Summeren, directeur Kunst & Co en Sjoerd Berendsen, directeur Kleinkunstig, verwelkomd als nieuw bestuursleden. We namen afscheid van Bert Frölich, directeur Kunstwerk! en Teun de Booij, voormalig directeur Rotterdamse Volksuniversiteit, als bestuursleden. Cultuurconnectie dankt hen hartelijk voor hun harde werken de afgelopen jaren en voor hun inzet voor de vereniging.

2024.05_certificering_Muzehof

Foto: Wim Besselink

Muzehof weer gecertificeerd

Muzehof heeft opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties. Jantien Westerveld, voorzitter Cultuurconnectie, overhandigde het certificaat en het gevelbord aan Lisette Lagerweij, directeur Muzehof, in aanwezigheid van Sjoerd Wannet, cultuurwethouder gemeente Zutphen en Ryan Emmen, directeur Cultuurconnectie.

Het belang van kunstonderwijs voor gelijke kansen

Verschillende internationale onderzoeken laten zien dat kunstonderwijs één van de belangrijkste factoren is in het creëren van gelijke kansen. De studie Hoopvol onderwijs, hoe kunst gelijke kansen schept van wetenschapsjournalist Mark Mieras, in opdracht van Stichting Méér Muziek in de Klas, verzamelt wereldwijd wetenschappelijke bevindingen die bevestigen dat kunst- en cultuuronderwijs tijdens de schooldag cruciaal is voor de ontwikkeling van sleutelvaardigheden bij leerlingen.

Lees meer...
PACCT_oog v impuls_subsidieregeling
Nieuwe subsidie samenwerkende zzp’ers en organisaties in culturele en creatieve sector

Met de regeling 'Samenwerking & Schaalvoordelen' worden organisaties en zzp’ers in de culturele en creatieve sector aangemoedigd om de mogelijkheden van samenwerking met andere organisaties en zzp’ers te verkennen. Door samen te werken, kan een eerlijke en duurzame beroepspraktijk gerealiseerd worden.

Lees meer...
2024.05_Vakintegratie_Muziek_Klas
Vakintegratie en muziektechnologie

In 2020 werd het MuziekopleidersAkkoord gesloten, een samenwerking tussen alle pabo’s en conservatoria. Sindsdien is er veel kennis ontwikkeld op verschillende vlakken. Stichting Méér Muziek in de Klas begeleidt dit proces. Lees hier meer over de gezamenlijke ontwikkelingen van de opleidingen op de thema's vakintegratie en muziektechnologie & digitale didactiek.

Lees meer...
Muziekonderwijs
Regionale Muziekdag Amsterdam

Het Prinses Christina Concours, Aslan Muziekcentrum en Oorkaan organiseren een Regionale Muziekdag in Amsterdam op vrijdag 7 juni 2024 voor muziekdocenten en cultuurprofessionals. Praat mee met inspirerende sprekers en collega’s over talentontwikkeling en andere interessante onderwerpen tijdens deze netwerkdag, u bent van harte welkom.

Lees meer...
 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Onlangs ontvingen onderstaande leden van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':


Cultuurconnectie feliciteert directeuren Lisette Lagerweij (Muzehof) en Johan Akerboom (Muziekschool Amsterdam Noord) én hun medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.
Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Meer informatie over kwaliteitszorg vindt u op onze website.

 
Personalia

De Meerpaal in Dronten heeft per 6 mei 2024 een nieuwe directeur-bestuurder. Voormalig wethouder Janita Tabak volgt Hans Maris op, die eind september 2023 is gestopt.

Rianne Brouwers is per 1 mei jongstleden aangesteld als interim directeur-bestuuder bij Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE). Zij volgt daarmee Karin Visser op.

Met ingang van 1 juli aanstaande zal Mathijs Bouwman als nieuwe directeur-bestuurder van start gaan bij het Nieuwegeinse stadstheater en kunstencentrum DE KOM.

 
Agenda
 
VU_themadag_800x600
10 oktober
LDOV-COV

Op 10 oktober 2024 vindt het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten (LDOV/COV) plaats, bij Volksuniversiteit Velsen. Noteert u deze datum vast in uw agenda?