Maak kennis met Janneke van Summeren, bestuurslid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 april 2024 heeft de vereniging met genoegen Janneke van Summeren, directeur Kunst & Co en Sjoerd Berendsen, directeur Kleinkunstig, verwelkomd als nieuwe bestuursleden. Lees alvast een online kennismaking met Janneke.

"Als bestuurder van Kunst & Co (gemeente Maashorst, Noordoost-Brabant) ervaar ik het als zeer prettig om aangesloten te zijn bij een betrokken en actieve branchevereniging en ik wil daaraan graag mijn steentje bijdragen.

Sinds 2019 is Kunst & Co lid en ik heb dankbaar gebruik kunnen maken van de expertise bij Cultuurconnectie. Ik bezoek graag de netwerkbijeenkomsten die door het jaar heen worden georganiseerd. Het is prettig om andere collega’s te leren kennen en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Als kleine organisatie kan ik veel leren, maar heb ik ook het nodige te brengen waar anderen weer profijt van kunnen hebben.

Eén van de grote uitdagingen van onze sector is voor mij het arbeidsmarktvraagstuk. We werken allemaal ontzettend hard aan de laagdrempelige vormen van cultuureducatie en dat wordt in de volle breedte ook heel erg gewaardeerd. Maar de continuïteit loopt vaak gevaar doordat de beschikbaarheid van goede professionals onder druk staat. Ik zal in mijn rol als bestuurslid aandacht te vragen voor praktische (on)uitvoerbaarheid van maatregelen en beleid en de input geven voor de lobby richting de landelijke overheid. Ik zie uit naar de landelijke en regionale bijeenkomsten waarin tijd is voor inhoudelijke discussie en hoop dan ook op een grote opkomst!"