Maak kennis met Sjoerd Berendsen, bestuurslid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 april 2024 heeft de vereniging met genoegen Janneke van Summeren, directeur Kunst & Co en Sjoerd Berendsen, directeur Kleinkunstig, verwelkomd als nieuwe bestuursleden. Lees alvast een online kennismaking met Sjoerd.

Wat motiveerde je om bestuurslid te worden van Cultuurconnectie?
"Vanuit Kleinkunstig werken we samen met ruim 300 freelance docenten en 90 artiesten. Wij vertegenwoordigen hen. Zonder de inzet van deze zelfstandige aanbieders kunnen wij niet bestaan. Ik wil hun positie graag vertegenwoordigen en versterken. Daarnaast wil ik graag de rol van commerciële aanbieders in de sector een plek geven. Deze aanbieders bestaan naast de organisaties zonder winstoogmerk en bewegen zich anders in de sector. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een grote landelijke organisatie met een bereik van ongeveer 175.000 kinderen en jongeren per jaar. Ik hoop vanuit deze ervaring complementair te zijn aan de kennis die al aanwezig is in het bestuur en samen cultuurbeoefening een sterke positie in de cultuursector te geven."

Kun je iets meer vertellen over je achtergrond en de connectie met cultuur?
"Mijn culturele carrière begon toen ik ongeveer vier jaar oud was en ik van mijn beppe een naaimachine kreeg. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik modevormgeving ben gaan studeren in Arnhem aan ArtEZ (toen HKA). Uiteindelijk ben ik afgestudeerd als kunstenaar. Mijn echte passie is altijd het faciliteren van kunst geweest. Via Arthouse LUX, een studie managementwetenschappen aan de OU en Cinekid ben ik terechtgekomen bij Kleinkunstig als directeur. In elke stap van mijn culturele carrière heb ik het geluk gehad in aanraking te komen met mensen die een stap verder gingen dan anderen, waardoor ik nieuwe werelden kon ontdekken. Ik hoop dat te brengen met de educatie die wij met de hele sector bieden."

Wat is volgens jou de grootste uitdaging waar onze organisatie momenteel voor staat, en hoe zou je willen bijdragen aan de aanpak hiervan?
"Wij zijn weliswaar al een flink aantal jaren lid van Cultuurconnectie, maar we hebben niet regelmatig een andere rol in de sector ingenomen dan die van organisator van kunsteducatie. Ik denk dan ook niet dat ik voldoende kennis heb om nu al de grootste uitdagingen te omschrijven. Wel denk ik dat de mate waarin wij vanuit Kleinkunstig investeren in digitalisering, de commerciële mindset en het landelijk werken van meerwaarde zijn in de discussies die we in het bestuur gaan voeren over de richting die Cultuurconnectie opgaat."

Heb je een doel dat je hoopt te bereiken tijdens je rol als bestuurslid?
"In een tijd met veel bedreigingen voor onze sector, denk ik dat twee doelen altijd van belang zijn: namelijk de weerbaarheid van de sector vergroten en de onmisbaarheid van elk lid zichtbaar maken. Ik denk dat wat ons verbindt, de passie is om cultuurbeoefening toegankelijk te maken voor iedereen in Nederland. Ik kan me voorstellen dat hoe je dat doet per regio verschilt. Ik hoop een bijdrage te leveren aan ervoor te zorgen dat alle leden zich geholpen voelen met het versterken van hun positie in hun eigen regio."