Nieuwsbrief 7, 11 juli 2024

CAO KE 2025 akkoord | KAnS-taart | VU Aruba lid | CyberVeilig Check | fijne zomer!
 
CAO_KE_salaristabel
CAO Kunsteducatie 2025 akkoord

Na een intensieve onderhandelingsperiode is op 18 juni 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe CAO Kunsteducatie 2025. Sociale partners uit de branche Kunsteducatie, bestaande uit Cultuurconnectie en de vakbonden AVV en Kunstenbond, hebben overeenstemming bereikt over nieuwe afspraken die vanaf januari 2025 van kracht zullen zijn. Tot 9 juli 2024 konden de leden van Cultuurconnectie stemmen over het onderhandelingsresultaat voor de CAO Kunsteducatie 2025. Het was een wens van veel leden om voor de zomer een cao te realiseren in verband met onder andere de lokale lobby bij gemeenten en dat is dus gelukt. Een ruime meerderheid van 95% van de leden heeft ingestemd, waarvoor onze hartelijke dank. Ook de achterbannen van de vakbonden hebben hun akkoord in grote meerderheid gegeven.

Lees meer...
KCR_KAnS_taart_2024
Kenniscentrum Cultuuronderwijs Rotterdam eerste invuller KAnS

Om inzicht te krijgen in de cijfers binnen de cultuursector gebruikt Cultuurconnectie onder andere het Kunsteducatie Analyse Systeem (KAnS). Als eerste invuller van de KAnS-vragenlijst 2023 zetten wij graag lidorganisatie Kenniscentrum Cultuuronderwijs Rotterdam (KCR) in het zonnetje met de jaarlijkse KAnS-taart. Heeft u als lid KAnS nog niet ingevuld? Doe dat dan graag alsnog zo snel mogelijk.

Lees meer...
Logo Volksuniversiteit Aruba
Nieuw lid: Volksuniversiteit Aruba George van Putten

Met veel genoegen heeft het bestuur van Cultuurconnectie Volksuniversiteit Aruba recent welkom geheten als lid van de branchevereniging. Volksuniversiteit Aruba streeft ernaar om een inspirerende omgeving te creëren, waar leren een avontuur is en waar iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, de kans krijgt om te groeien en te bloeien.

Lees meer...
2024.07_CyberVeiligCheck
Doe de CyberVeilig Check

Cyberveiligheid is ook voor cultuurorganisaties van groot belang. Digitale gegevens van bijvoorbeeld collecties, financiën of bezoekers en cursisten zijn voor cybercriminelen interessant. Uit een breed onderzoek van DEN Kennisinstituut cultuur & Digitale transformatie in 2023 bleek dat 3 op de 10 culturele organisaties de afgelopen 3 jaar te maken hebben gehad met een cyberincident. De CyberVeilig Check voor culturele organisaties helpt door middel van een actielijst met begrijpelijke instructies om de basisbeveiliging van uw organisatie op orde te brengen.

Lees meer...
Ken je AI-rechten

Met alle berichtgeving in de media kan niet zijn ontgaan dat er (internationaal) momenteel veel te doen is over AI en auteursrechten. Maar hoe zit de vork nu precies in de steel? DEN, Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie, geeft antwoord op veelgestelde vragen rondom AI en auteursrecht. Omdat de AI-ontwikkelingen sneller gaan dan de wetgeving, is er nog niet op alle vragen een antwoord, zijn er grijze gebieden en veranderen de juridische oordelen nog. Het gaat om ‘generatieve AI’ zoals ChatGPT en Copilot. Dit betreft zowel de input, waarbij techbedrijven data van het internet gebruiken zonder altijd rekening te houden met makersrechten, als de output, waarbij AI-tools werken genereren die mogelijk geen auteursrecht hebben omdat ze niet door mensen zijn gemaakt. Hoe zit het nu precies met AI en auteursrechten?

Lees meer...
https://www.zorgeloosverbinden.nl/
Veilig openbaar wifi: Campagne 'Zorgeloos Verbinden'

Biedt u ook open wifi in uw organisatie voor bezoekers? Er wordt veel gebruik gemaakt van openbare wifi-netwerken om online te gaan, maar vaak zijn die netwerken niet veilig. Het maakt mensen en organisaties onnodig digitaal kwetsbaar. Niet iedereen is zich bewust van de risico's of weet hoe zich te beschermen. Eind mei lanceerden de steden Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam, samen met andere gemeenten en onder andere Publicroam de campagne Zorgeloos Verbinden. Gezamenlijke doelstelling is dat veilige toegang tot open wifi op publieke locaties vanzelfsprekend wordt. 

Lees meer...
Zomervakantie
Fijne zomer!

Tijdens de zomerperiode is het kantoor van Cultuurconnectie in verband met vakanties beperkter bezet. Wel zijn we de gehele zomer telefonisch en via e-mail bereikbaar. Namens bestuur, directie en medewerkers wensen wij u een hele fijne zomer toe!

 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Onlangs ontvingen onderstaande lidorganisaties van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':


Cultuurconnectie feliciteert directeuren Laura van Eeden en Ilse van der Greft (Art-S-Cool), Han Remmerswaal (MuziekAMaassluis) én hun medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'. Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Meer informatie over kwaliteitszorg vindt op onze website.

 
Agenda
 
VU_themadag_800x600
10 oktober
LDOV-COV, 10 oktober 2024

Het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten (LDOV/COV) vindt plaats bij Volksuniversiteit Velsen. Reserveert u - als volksuniversiteit- deze datum vast in de agenda?

Save_the_date_4x4
20 november
Algemene Ledenvergadering Cultuurconnectie

Op woensdag 20 november 2024 vindt de Algemene Ledenvergadering van Cultuurconnectie plaats. Reserveert u deze datum vast in de agenda?