Campagne Zorgeloos Verbinden

Zorgeloos Verbinden – Veilige en zorgeloze toegang tot openbaar wifi

Eind mei lanceerden de steden Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam, samen met andere gemeenten en publicroam de campagne Zorgeloos verbinden. Gezamenlijke doelstelling is dat veilige toegang tot open wifi op publieke locaties vanzelfsprekend wordt. In de komende maanden worden honderden publiekslocaties in Nederland benaderd om hun wifi-netwerken te verbeteren. De campagne wordt gesteund door SIDN fonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Internet voor iedereen
In een wereld waarin we constant verbonden zijn, is toegang tot internet essentieel. Iedereen moet overal online kunnen om zaken te regelen met de overheid, zorginstellingen, bank en ook om sociale contacten te onderhouden. Toegang tot internet op publieke locaties hoort er vanzelfsprekend bij.

Maar dan wel veilig
Helaas brengt gratis open wifi veiligheidsrisico's met zich mee. Niet iedereen is zich bewust van de risico’s, niet iedereen is bekend met beveiligingsmaatregelen en lang niet iedereen kan zich de benodigde abonnementen veroorloven. Het maakt mensen en organisaties online kwetsbaar.

Verantwoordelijkheid voor publieke locaties

De digitale samenleving brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee; het is aan publieke locaties om te zorgen voor gastvrije wifi-toegang die voldoet aan de normen voor veiligheid, privacy en betrouwbaarheid. De initiatiefnemers van de campagne willen dat open wifi voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar blijft en dat de gebruikers ervan beter worden beschermd. Lees er meer over op de campagnewebsite.

Investeren in veilig internet

De campagne Zorgeloos Verbinden markeert een belangrijke stap in het bevorderen van een veilig en toegankelijk internet voor iedereen. Door samen te werken, kunnen we een digitale omgeving creëren waar iedereen zonder zorgen gebruik kan maken van openbare wifi-netwerken.

https://www.zorgeloosverbinden.nl/