Kunsteducatie Analyse Systeem

Om inzicht te krijgen in de cijfers binnen de cultuursector gebruikt Cultuurconnectie onder andere het Kunsteducatie Analyse Systeem (KAnS). Graag zetten wij lidorganisatie Kenniscentrum Cultuuronderwijs Rotterdam in het zonnetje met de jaarlijkse KAnS-taart, omdat zij dit jaar als eerste de KAnS-vragenlijst hebben ingevuld.

KCR_KAnS_taart_2024
Ryan Emmen (directeur Cultuurconnectie), Pepijn Verhoeven (hoofd bedrijfsvoering) en Liesbeth Levy (directeur bestuurder) van Kenniscentrum Cultuuronderwijs Rotterdam.

Dit digitale dataplatform stelt onze leden in staat om managementinformatie te vergelijken ('benchmarken') en de sector als geheel te monitoren. Het KAnS-systeem is gevuld met uitgebreide gegevens die door onze leden over meerdere jaren zijn verzameld, waaronder informatie over inkomsten, subsidies, leerlingenaantallen, bereik van scholen en personeel. Jaarlijks wordt deze data geüpdatet via een online vragenlijst, verwerkt door onderzoeksbureau ABF Research. KAnS biedt ons de mogelijkheid om de lobby en gespreksvoering met overheid en stakeholders met duidelijke gegevens te ondersteunen. Het geeft u de mogelijkheid om de gesprekken met gemeenten en subsidieverstrekkers te onderbouwen met benchmarkdata. Daarnaast werken we mee aan de Cultuurmonitor Nederland. De Cultuurmonitor brengt gegevens samen over ontwikkelingen in het culturele leven en wil daarmee bijdragen aan een sterke cultuursector in Nederland.

“Invullen van KAnS kostte ons, met de jaarrekening in de hand, slechts een half uurtje werk. Meteen maar even gedaan dit jaar. De Benchmark geeft ons jaarlijks een helder beeld van hoe onze cijfers zich verhouden tot collega-instellingen.”

Pepijn Verhoeven, hoofd bedrijfsvoering KCR