Arubaanse Volksuniversiteit George van Putten

Onlangs mocht Cultuurconnectie weer een nieuw lid verwelkomen: Volksuniversiteit Aruba George van Putten. Hieronder stelt de organisatie zich kort aan u voor.

Stichting Volksuniversiteit Aruba George van Putten wil het welzijn bevorderen van de bewoners van Aruba en omgeving, vooral van de kwetsbare bewoners die het risico lopen in een sociaal isolement te raken vanwege bijvoorbeeld immobiliteit of armoede. Daartoe stimuleert de stichting onderlinge contacten door het organiseren, faciliteren en begeleiden van laagdrempelige activiteiten met een recreatief, educatief, cultureel en sportief karakter. Iedereen is welkom ongeacht politieke voorkeur, seksuele geaardheid, geloof of anderszins.

Oprichting Volksuniversiteit Aruba
V.l.n.r. Randolf Vrolijk(voorzitter), Nisa mathilda (secretaris en penningmeester) en mr. Ralph Yarzagaray (notaris).
Logo Volksuniversiteit Aruba

In 2016 besloot de Arubaanse regering om de Fundacion Desaroyo Educativo Communitario (FDEC) op te doeken. Het gevolg hiervan was dat veel jongeren in Aruba geen muzieklessen of creatieve cursussen meer konden volgen tegen een sociaal tarief. Dit motiveerde een groep verontruste bewoners om Stichting Volksuniversiteit Aruba George van Putten op te richten op 27 juli 2023. Met alle moderne en nodige faciliteiten om de nodige steun te kunnen bieden aan het welzijn van de buurtbewoners. De stichting heeft een 2-koppig bestuur, vrijwilligers, die samen de stichting besturen.

“Erbij horen” is het motto van Volksuniversiteit Aruba. Iedereen is welkom, het huis staat voor iedereen open. Wij werken graag samen met alle wijkbewoners van Aruba die initiatieven nemen om een activiteit op te zetten en daardoor de buurt in ontwikkeling houden op een duurzame wijze door middel van sociale, culturele, educatieve en sportieve activiteiten.

Volksuniversiteit Aruba voorziet in de behoeften van buurtbewoners door een ontmoetingsplek te zijn voor jong en oud. Ook bieden wij een naschoolse opvangvoorziening voor kinderen en jongeren.