BHV.NL

SAMEN TEGEN ONGEWENST GEDRAG ZÓNDER VOOROORDELEN

In een organisatie voorkomt u het liefst geweld en ongewenst gedrag, want u wilt dat uw medewerkers veilig kunnen werken. Maar, wat valt er precies allemaal onder ongewenst gedrag en wanneer gaat een collega over die o zo belangrijke grens heen? Dat kan voor iedereen anders zijn. Sommige zaken zijn duidelijk; denk aan discriminatie, seksuele intimidatie, schelden en geweld. Maar hoe zit het met het maken van bepaalde grapjes of een respectloze reactie? In dit artikel leest u wat u in uw organisatie samen met collega's kan doen tegen ongewenst gedrag.

In de Arbowet vallen alle vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) onder ongewenst gedrag. Denk aan pesten, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden blijkt dat dit behoorlijk veel voorkomt op de werkvloer. Te veel. Zowel vanuit collega’s als vanuit externen, klanten, bezoekers en gasten. Het gevolg? Ziekteverzuim door fysieke of mentale klachten. Gelukkig kunt u dit aanpakken!

Ongewenst gedrag door collega’s: openheid en vertrouwen

Als bij u op de werkvloer medewerkers ongewenst gedrag vertonen, is het allereerst goed om te onderzoeken waar het risicogedrag vandaan komt en dit op te nemen in de risico-inventarisatie. Dat bent u als werkgever zelfs verplicht. Op basis daarvan kunt u gericht aan de slag. Vaak zit bepaald gedrag in de cultuur en het DNA van het bedrijf. Onze gedragstrainers helpen organisaties met het veranderen van deze cultuur. Door te bespreken waar mensen last van hebben, kunnen we trainen op een cultuurverandering en op gewenst gedrag. Hierbij is openheid erg belangrijk. Door alles met elkaar te bespreken, komt u erachter wat uw grenzen en wat de grenzen van uw collega’s zijn. Zonder vooroordelen. Het is goed om te weten wat ieders sterktes en zwaktes zijn, zodat collega’s elkaar kunnen ondersteunen. Ook kunt u als organisatie communiceren over wat dan wél wenselijk gedrag is en wat de spelregels zijn. Zo creëert u openheid, gelijkheid en eerlijkheid op het gebied van gedrag.

BHV.NL_ongewenst_gedrag

Ongewenst gedrag door klanten, gasten en bezoekers: begrenzen mét behoud van service

Naast collega’s kunnen ook klanten, bezoekers of gasten ongewenst gedrag vertonen. Het gedrag van bezoekers kunt u niet veranderen, vooraf is namelijk niet bekend wie wat gaat doen. Daarom is het moeilijk om dit te voorkomen. Toch kunt u medewerkers daarop voorbereiden en hen trainen hoe daarmee om te gaan. Het is belangrijk dat zij weten hoe zij hun grenzen kunnen aangeven én anderen daaraan te houden. Bijvoorbeeld door de ander een keuze te geven of door het gesprek te beëindigen. En het liefst voordat de grens écht is bereikt. In de trainingen van BHV.NL leren deelnemers hoe te begrenzen en welke sanctiemogelijkheden ze kunnen gebruiken, maar mét behoud van de hoge service. Want ook dat is belangrijk.

Openheid binnen het team is heel belangrijk. Bewaak samen met elkaar die grenzen én vang signalen op bij collega’s. Waar kunt u gaan staan zodat een collega zichzelf kan redden, maar u wel in de buurt bent om te ondersteunen? Vanuit de jaarlijkse RI&E bent u verplicht om gedrag op de werkvloer te bespreken, maar de regelmaat kunt u natuurlijk zelf bepalen. Is er toch iets gebeurd? Zorg dan voor goede nazorg.

Wilt u uw medewerkers trainen op dit soort situaties? Dan is de cursus omgaan met ongewenst gedrag zeer geschikt. Deze is voor incompany ook als e-learning beschikbaar. Tijdens de trainingen leert iedere deelnemer ongewenst gedrag om te buigen naar gewenst gedrag en hoe om te gaan met onveilige situaties.

Advies en trainingen op maat

Wilt u meer weten of advies op maat over de cursussen? Neem dan contact op met Emiel ter Beest: e.terbeest@bhv.nl; telefoonnummer: 024-8446582 of kijk op de informatiepagina op onze website.
Veiligheidstrainingen.nl adviseert en verzorgt veiligheids- en preventietrainingen voor organisaties in diverse branches door heel Nederland. Voor zowel incompany (groepstrainingen op locatie) als open rooster (individueel te volgen). Met onze cursussen zorgen wij samen met u voor veiligheid en een veilig gevoel op de werkvloer.