Drevast

Cultuurconnectie heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met Drevast, een adviesbureau op het gebied van bouw en waarderingen. Drevast heeft in de afgelopen jaren haar sporen verdiend met contra-expertises WOZ en het voeren van bezwaarprocedures tegen WOZ-beschikkingen of aanslagen onroerende-zaakbelasting (OZB). Drevast onderzoekt of u kunt besparen op uw OZB belasting en doet dit voor leden van Cultuurconnectie op basis van een gratis haalbaarheidsonderzoek en gratis advies of een contra-expertise op de WOZ wel of niet zinvol kan zijn.

Drevast logo

.

Invloed van de energielasten op waardering WOZ

Een belangrijk onderwerp bij de beoordeling van de WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken) en de aanslag onroerende-zaakbelasting voor belastingjaar 2024 is de invloed van de hoge energielasten op de waardering WOZ. Begin 2024 worden de nieuwe WOZ-waarden bekend gemaakt.

Invloed energiecrisis

In 2022 en 2023 heeft de energiecrisis toegeslagen en zorgt ook voor de culturele sector voor zeer hoge energielasten. Om die reden is het advies nog eens goed stil te staan bij de technische kwaliteit van het gebouw. Hoe staat het met duurzaamheid van het gebouw? Zijn er op korte termijn energiebesparende maatregelen te nemen? Is duurzamer worden altijd een vooruitgang?

Voor incourante objecten in de culturele sector (hiervoor bestaat geen markt van aan- en verkoop) wordt veelal de WOZ-waarde bepaald aan de hand van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Daarbij is invulling te geven aan de technische afschrijvingen in relatie tot de bouwkundige kwaliteit en de functionele afschrijvingen in relatie tot bijvoorbeeld extreem hoge energielasten.

Snelheid is geboden

Drevast Bouw en waarderingen bespreekt graag met u de specifieke omstandigheden die van invloed zijn op uw WOZ-waardering voor belastingjaar 2024.

Houd u er rekening mee dat de WOZ-beschikkingen en aanslagen onroerendezaakbelastingen veelal in januari of februari worden toegestuurd. Er zal binnen een termijn van zes weken na dagtekening van het biljet bezwaar moeten worden ingediend, ten behoud van rechten.

Meer informatie of maak een afspraak

Voor het maken van een vrijblijvende afspraak en eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Jelte van Dijk van Drevast Bouw en waarderingen, telefoon 030 - 69 77 010 of email info@drevast.nl. Kijk op de informatiepagina van Drevast op de website van Cultuurconnectie voor het ledenvoordeel.