KAeP NOTARIS

De dagelijkse praktijk van KAeP NOTARIS is het adviseren over en opstellen van statuten en reglementen voor culturele organisaties. Dit doet het team van KAeP met veel plezier. Zij zien met grote regelmaat dat de huidige statuten geen Code-bepalingen weergeven of dat er naar bepalingen uit de voorgaande Code wordt verwezen. Uit de praktijk horen zij daarnaast dat er door externe partijen, zoals fondsenverstrekkers/subsidiegevers of geïnteresseerden voor een positie in de raad van toezicht, gekeken wordt naar implementatie van de Code. Met regelmaat krijgt een culturele organisatie te horen dat een subsidie uitsluitend wordt verstrekt onder de voorwaarde wordt dat statuten en reglementen up to date zijn en voldoen aan de meest recente Code.

Wanneer u twijfelt of de meest recente versie van de Code in jullie statuten is verankerd (of wanneer de statuten dateren van voor 2019), neem dan gerust contact met hen op. Zij kijken graag vrijblijvend mee of de statuten inderdaad wijziging behoeven.

KAeP NOTARIS_Hupler

Mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris
E-mail: khupler@kaepnotaris.nl
Telefoon: 030-2345051 of 06-51354218

KAeP NOTARIS_Haren

Leonie van Haren, kandidaat-notaris
E-mail: lvanharen@kaepnotaris.nl
Telefoon: 06-47470332