Ryan Emmen nieuwe directeur Cultuurconnectie!

Persbericht

Utrecht, 17 januari 2024
Lucasbolwerk 11
3512 EH  Utrecht

Ryan Emmen nieuwe directeur Cultuurconnectie

Met groot enthousiasme delen wij het nieuws dat Cultuurconnectie een nieuwe directeur heeft gevonden in Ryan Emmen. Zijn aanstelling is met veel zorg en betrokkenheid door het bestuur tot stand gekomen. Wij kijken uit naar de frisse energie en vernieuwende ideeën die hij meebrengt. De benoeming van Ryan Emmen per 1 februari 2024 volgt op het vertrek van Jan Brands-Leever, die per 1 december 2023 overstapte naar Kunstenhuis Idea.

Ryan brengt een waardevol en breed perspectief met zich mee dankzij zijn ervaring binnen en buiten de sector. Zijn combinatie van bedrijfsmatige expertise en inhoudelijke betrokkenheid stelt hem in staat om samen met ons de vereniging verder uit te bouwen in lijn met de meerjarenvisie die door de leden geaccordeerd is. Jantien Westerveld, voorzitter Cultuurconnectie: “In eerdere functies heeft Ryan laten zien altijd 'voor de zaak' te gaan, zonder eigenbelang voorop te stellen. Zijn toewijding aan het collectieve belang zal de samenwerking binnen Cultuurconnectie versterken.”

Door zijn ervaring als leidinggevende in complexe bestuurlijke omgevingen en verenigingsstructuren heeft hij een sterk ontwikkelde, politieke antenne. Daarnaast heeft hij een groot hart voor de cultuursector.

Na zijn studie Theater, Film, en Televisiewetenschappen is Ryan een tijd lang werkzaam geweest in de internationale culturele samenwerking en verschillende verengingen. Ryan: “Mijn liefde voor de culturele sector is nooit meer verdwenen. Als lid van de raad van toezicht bij de Vrijstaat, een kunstwerkplaats voor jongeren, ben ik de afgelopen jaren betrokken gebleven bij de ontwikkelingen in de sector.”

Cultuurconnectie vindt dat cultuureducatie essentieel is voor onze persoonlijke ontwikkeling. “Het leert ons de wereld om ons heen beter te begrijpen en stimuleert onze creativiteit. Door cultuureducatie leren mensen van alle leeftijden niet alleen met, maar ook over cultuur. Dat blijft ook de komende jaren van onverminderd belang. Ik kijk ernaar uit om mijn expertise hiervoor in te zetten samen met de leden, het bestuur en het team van Cultuurconnectie.”

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Cultuurconnectie, afdeling communicatie, info@cultuurconnectie.nl, 030-230 37 40.

Cultuurconnectie - brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk - bundelt centra voor de kunsten, muziekscholen, volksuniversiteiten, provinciale ondersteuningsorganisaties voor kunst en cultuur en andere werkgevers die cultuureducatie bieden en kunstbeoefening mogelijk maken. Namens, voor en met de leden behartigt Cultuurconnectie hun belangen, bouwt aan arbeidsverhoudingen en maakt afspraken over arbeidsvoorwaarden. De vereniging stimuleert en adviseert aangesloten organisaties bij de ontwikkeling van maatschappelijk ondernemerschap en eigentijds werkgeverschap, biedt actuele informatie en maakt kennisuitwisseling mogelijk. Door het bundelen van krachten en samenbrengen van partijen biedt de vereniging de leden een breed scala aan diensten en voordelen. Cultuurconnectie vergroot de bekendheid en kwaliteit van het werk van haar leden en zorgt dat de branche een gekende en erkende partner is in het cultuurpolitieke en sociaaleconomische debat.