Special Volksuniversiteiten, zomer 2024

111 jaar volksuniversiteit | nieuwe leden | upgrade volksuniversiteit.nl | groot cursusaanbod
 
Volksuniversiteit_111 jaar

Foto: Volksuniversiteit Amsterdam

Hoera 111 jaar Volksuniversiteit (Amsterdam)

Dit jaar bestaat de volksuniversiteit en in het bijzonder de eerste volksuniversiteit in Nederland, te weten Volksuniversiteit Amsterdam, maar liefst 111 jaar. Op 25 mei jongstleden werd in het OBA Theater in Amsterdam een jubileumfeest gevierd ter ere van 111 jaar Volksuniversiteit Amsterdam, met een bomvol programma en een gezellige afsluitende borrel. Met een diverse groep van (oud-)docenten, bestuurders en gasten van andere volksuniversiteiten werd terug- en vooruitgekeken. Mark Mieras gaf een boeiende lezing over "AI, en waarom onze hersens nog lang niet hebben afgedaan”, Jielis van Baalen heeft als primeur een preview van zijn documentaire “De tijd van de Volksuniversiteit, van volksverheffing tot educatie” laten zien (bekijk hier de trailer) en het programma werd afgesloten met een inhoudelijk discussiepanel.

Lees meer...
Ook Arubaanse en Zeeuwse volksuniversiteiten lid van Cultuurconnectie!
Logo Volksuniversiteit Aruba

Met veel genoegen heeft het bestuur van Cultuurconnectie Volksuniversiteit Aruba George van Putten recent welkom geheten bij de branchevereniging. Volksuniversiteit Aruba streeft ernaar om een inspirerende omgeving te creëren, waar leren een avontuur is en waar iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, de kans krijgt om te groeien en te bloeien. 

Lees meer...
Zeeuwse Volksuniversiteit_logo

Eerder heeft Cultuurconnectie ook de Zeeuwse Volksuniversiteit mogen verwelkomen als lid. De Zeeuwse Volksuniversiteit biedt alle volwassenen in Zeeland, met nadruk op Walcheren en Zuid-Beveland, de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling op het gebied van talen, kunst & cultuur, mens & maatschappij en creativiteit. In de reguliere nieuwsbrief van Cultuurconnectie stelden zij zich al kort voor:

Lees meer...
Nog nooit zoveel cursusaanbod op de website volksuniversiteit.nl

Het aantal bij Cultuurconnectie aangesloten volksuniversiteiten blijft groeien en daarmee groeit ook het aanbod van cursussen op volksuniversiteit.nl. Niet eerder was er zo’n groot aanbod van volksuniversiteitscursussen online op één platform te vinden. Vele honderden verschillende cursussen en workshops staan op volksuniversiteit.nl. Zoals tijdens het LDOV-COV gepresenteerd, is een heel mooie trend geconstateerd: Google Analytics toont aan dat er tijdens de socialemediacampagne van 2023/2024 een enorme toename in het bezoek aan volksuniversiteit.nl was. Daarnaast laat het ook zien dat het aantal bezoeken buiten de campagneperiodes ook toeneemt. Dat betekent dat men meer en meer de weg vindt naar volksuniversiteit.nl en het aanbod van cursussen bij volksuniversiteiten.

Upgrade website volksuniversiteit.nl

Momenteel wordt een programma van eisen geschreven om te komen tot een upgrade van de landelijke website volksuniversiteit.nl, al dan niet middels een volledig nieuwe site. Onder andere tijdens het LDOV-COV is de volksuniversiteiten gevraagd eventuele wensen voor de toekomst (waaronder bijvoorbeeld scheiding online aanbod en aanbod op locatie, nieuwe coderingen) bij Cultuurconnectie kenbaar te maken. Deze wensen kunnen nog tot 15 juli aanstaande worden gemaild naar volksuniversiteit@cultuurconnectie.nl.

Is uw online cursusinformatie 2024-2025 up-to-date? (leden Cultuurconnectie)

Met de start van de zomer ligt voor de meesten een vakantie in het verschiet. De laatste voorbereidingen op het nieuwe cursusjaar worden getroffen of zijn misschien al afgerond. Voor uw cursisten en zeker ook voor uw potentiële klanten zult u hard gewerkt hebben om het cursusaanbod van uw volksuniversiteit tijdig en volledig gereed te krijgen. Om optimaal te kunnen profiteren van de vindbaarheid van uw cursusaanbod wordt de informatie op het landelijke webportaal Volksuniversiteit.nl ook geactualiseerd. Deze exclusieve mogelijkheid is er voor volksuniversiteiten die aangesloten zijn bij Cultuurconnectie. Heeft u uw cursusaanbod al actueel op het landelijke webportaal vermeld staan? Bent u nog geen lid van Cultuurconnectie, maar wilt u ook met uw aanbod op volksuniversiteit.nl? Stuur dan een email naar volksuniversiteit@cultuurconnectie.nl en wij sturen u graag meer informatie over het lidmaatschap, inclusief het aanbod van uw cursussen op volksuniversiteit.nl!

Fijne zomer!

Tijdens de zomerperiode is het kantoor van Cultuurconnectie in verband met vakanties beperkter bezet. Wel zijn we de gehele zomer telefonisch en via e-mail bereikbaar. Namens bestuur, directie en medewerkers wensen wij u een hele fijne zomer toe!

Fijne_zomer_volksuniversiteiten
 
Agenda
 
VU_themadag_800x600
10 oktober
LDOV-COV

Op 10 oktober 2024 vindt het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten (LDOV/COV) plaats, bij Volksuniversiteit Velsen. Noteert u deze datum vast in de agenda?