Special Werkgeverszaken

CAO KE algemeen verbindend verklaard | CAO KE 2025 | sociale veiligheid | ANBI | RI&E
 
Arbeidsvoorwaarden_banner
CAO KE 2024 algemeen verbindend verklaard

De CAO Kunsteducatie 2024 is net als de voorgaande cao’s algemeen verbinding verklaard. Hierdoor is de cao verplicht van toepassing voor alle Nederlandse organisaties die onder het bereik van de werkingssfeer van de CAO Kunsteducatie vallen. Op verzoek van sociale partners in de kunsteducatie heeft de Minister van SZW het besluit genomen om de CAO Kunsteducatie van 9 maart 2024 tot 31 december 2024 algemeen verbindend te verklaren. Dit bericht is op 8 maart 2024 in de Staatscourant gepubliceerd. 

Lees meer...
CAO Kunsteducatie 2025

Zoals besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 2023 streeft de onderhandelingsdelegatie dit jaar naar de presentatie van een nieuw cao-akkoord tegen eind juni of begin juli. Het doel is om de ingangsdatum van deze cao aan te laten sluiten op de huidige cao (per 1 januari 2025). Dit sluit aan op het verzoek dat de loonindexatie kan worden meegenomen in de onderhandelingen met en de begrotingen van de gemeenten. Voorafgaand aan de ALV op 25 april 2024 is er tijd gereserveerd (van 10.00 tot 11.00 uur) om met de onderhandelingsdelegatie van de werkgevers de inzet te bespreken en uw mandaat te verkrijgen.

Heeft u suggesties, thema’s of knelpunten vanuit de cao die in de onderhandelingen aan de orde moeten komen, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen aan cao@cultuurconnectie.nl of te bellen naar 030 - 230 37 40. Wij nemen uw input dan mee in de voorbereidingen.

Vult u alstublieft ook deze korte vragenlijst rondom de protocolafspraak individueel keuzebudget in? Uw input is ook daarbij van grote waarde!

Sociale veiligheid met Report App

Omdat preventie uiterst uitdagend kan zijn, is Cultuurconnectie in het kader van sociale veiligheid vorig jaar een samenwerking aangegaan met het preventieplatform Report App. In deze samenwerking bieden wij verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan met sociale veiligheid, gewenst gedrag, preventie en een gespreks/meldpunt als er een incident is. Op basis van onze tussentijdse evaluatie brengen wij graag nog even de eerder aangeboden mogelijkheden onder de aandacht. U kunt laagdrempelig aan de slag met de postercampagne en heeft u al gebruik gemaakt van de plug & play app? Zowel de posters als een inlogcode voor de app vraagt u eenvoudig aan door een e-mail te sturen aan info@cultuurconnectie.nl.

De lidorganisaties ICO Partner in Kunst & Cultuur en de Hillegomse Muziekschool zijn gestart met de pilot en hebben voor hun organisatie de op maat gemaakte Report App. Benieuwd naar de ervaringing van de Hillegomse Muziekschool? Directeur-bestuurder Nadine Stolk deelt haar verhaal.

Lees meer...
Vermelden ANBI-gegevens

Met ingang van 1 januari 2014 is een organisatie verplicht de ANBI-gegevens te publiceren op een eigen website, óf op een gemeenschappelijke website. Federatie Cultuur heeft dit jarenlang gefaciliteerd. Per 1 juli 2024 stopt deze gemeenschappelijke website.

Vergeet daarom niet de gegevens op uw eigen website te vermelden, mocht dat niet het geval zijn. Vanuit de Belastingdienst zijn een aantal gegevens verplicht om te publiceren. Een overzicht van deze gegevens vindt u op hun website.

Geslaagde online sessie voor PodiumRIE

Op donderdag 7 maart 2024 heeft stichting ArboPodium twee succesvolle online sessies gehouden voor gebruikers van de PodiumRie. Ruim 65 vertegenwoordigers van organisates in de podiumsector en kunsteducatie konden in één van de sessies hun vragen kwijt over het maken van een Arbo risico-inventarisate en het gebruik van de nieuwe PodiumRIE (sinds januari 2024). Xander ten Dolle, die een van de weinige kerndeskundigen is met kennis van de podiumsector, gaf eerst helder uitleg over het nut en het belang van het maken van een risico-inventarisatie en over de specifieke branche-RI&E. Daarna nam hij de toehoorders stapsgewijs mee door het systeem en liet zien hoe de diverse onderdelen en thema’s kunnen worden doorlopen, hoe de risico’s worden bepaald en hoe de RI&E en het Plan van Aanpak kunnen worden afgerond en verspreid naar derden. De eerstvolgende online demosessie wordt gepland in mei 2024.

Zelf aan de slag met een RI&E

Om zelf een RI&E te maken doorloopt u de volgende stappen:

  1. Vul het aanmeldformulier in op de website van Arbopodium
    In 2024 kosteloos: De jaarlijkse bijdrage voor het gebruik van de PodiumRIE wordt gefinancierd door Stichting OAK. Alle organisaties in de sector kunsteducatie mogen in 2024 kosteloos van de PodiumRIE gebruik maken. In verband met de sterk gestegen kosten zal vanaf 2025 opnieuw worden beoordeeld of de financiering door Stichting OAK kan worden voortgezet of dat mogelijk een eigen bijdrage van gebruikers moet worden gevraagd.
  2. Start een nieuwe RI&E
    Maak zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan op de website van Arbopodium en u kunt starten met het opstellen van de PodiumRIE.
Uitnodiging event 'Werk, overgang en de rol van HR'

Preferred supplier VGZ organiseert samen met Vakbond CNV het evenement 'Werk, overgang en de rol van HR' op donderdag 4 april 2024 op het kantoor van VGZ in Arnhem. Uit onderzoek blijkt dat 36% van het ziekteverzuim van vrouwen tussen de 40 en 60 jaar te maken heeft met de overgang. Van de werknemers met overgangsklachten heeft 57% meer behoefte aan ondersteuning van haar leidinggevende. Deelname is gratis.

Lees meer...
Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze onderwerpen? Dan kunt u contact opnemen met Cindy Kwakernaak, hoofd beleidszaken van Cultuurconnectie, per e-mail cao@cultuurconnectie.nl of telefoon: 030 - 230 37 40.