Uitnodiging 2024.30.840.RE.sh

Samen bouwen aan de toekomst: uitnodiging voor het voorjaarscongres Perspectief! in Zutphen
 
2024.04.25.ALV_Voorjaarscongres

Geachte {heermevrouw} {achternaam},

Ons voorjaarscongres staat dit jaar in het teken van perspectief. We kijken samen met de deelnemers vooruit naar hoe we cultuur beoefenen in de toekomst. We zijn ons bewust van de veranderende manieren waarop zowel kinderen als volwassenen leren.
De sector zoals wij die nu kennen is niet de sector van het volgende decennium. Wat is er de komende jaren nodig voor een toekomstbestendige sector en welke trends en ontwikkelingen zien wij daarin? U bent uitgenodigd om samen met ons op 25 april aanstaande in gesprek te gaan over deze belangrijke vraagstukken. Zodat in de toekomst iedereen, ongeacht afkomst, achtergrond of overtuiging, in zijn of haar gemeente of regio cultuur kan maken en ervaren.

Programma

Na het besloten ochtendprogramma (met een cao-bijeenkomst en algemene ledenvergadering, exclusief voor leden) en een heerlijke netwerklunch, openen dagvoorzitter Lan Lan Zhang en wethouder Sjoerd Wannet (Cultuur, erfgoed en culturele evenementen) ons congres. Vervolgens gaan we van start met onze keynote, Erik Lenselink - van de Beweegalliantie - onder de titel Cultuur, Sport en Bewegen als onderdeel van de oplossing van grote maatschappelijke opgaven!?. We gaan daarna met elkaar in gesprek onder leiding van Lan Lan Zhang en met bijdragen van keynote Erik Lenselink, wethouder Sjoerd Wannet, Lisette Lagerweij (Muzehof), Bircan Bozbey (Trias, Centrum voor de Kunsten) en Fedor Heida van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Tijdens het laatste gedeelte van het congres zullen we in deelsessies dieper ingaan op onderwerpen als het werkgevers- en opdrachtgeverschap van de toekomst, verbreding naar het sociaal domein, de ontwikkeling van de multifunctionele organisaties (MFO's) en onderzoeken we de zichtbaarheid, impact en inclusiviteit van de sector.
Het volledige programma vindt u op onze informatiepagina.

Aanmelden

Graag verwelkomen wij u op ons voorjaarscongres bij lidorganisatie Muzehof en het naastgelegen Hanzehof in Zutphen. Deelname aan het voorjaarscongres van Cultuurconnectie is gratis. Aanmelden kan via het online aanmeldformulier. Na registratie ontvangt u een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving.

Meer informatie?

Wij houden u graag op de hoogte van de inhoud van het programma via de informatiepagina op onze website en onze nieuwsbrief. Heeft u vragen over ons voorjaarscongres, stuurt u dan een email naar congres@cultuurconnectie.nl. Bellen kan natuurlijk ook, telefoon 030 - 230 3740.

Wij ontmoeten u graag op 25 april in Zutphen!

Met vriendelijke groet,

Ryan Emmen
Directeur Cultuurconnectie