Nieuwsbrief, 29 juni 2016

Principeakkoord CAO Kunsteducatie bereikt en STER tv-campagne volksuniversiteiten komt eraan!
 
CAO
Leden Cultuurconnectie stemmen in met principeakkoord CAO Kunsteducatie

Op donderdag 23 juni 2016 vond de CAO-ledenvergadering plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Buiten de aanwezige stemmen ín de vergadering zijn er ook volmachten verleend aan de aanwezige stemgerechtigden en tevens zijn er schriftelijke stemverklaringen uitgebracht. De leden van Cultuurconnectie hebben unaniem ingestemd met het principeakkoord CAO Kunsteducatie.

Het wachten is nu op de uitkomst van de ledenpeilingen van de betrokken vakbonden bij dit akkoord, FNV KIEM, AVV en Ntb. Vanwege de wijzigingen in de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er haast geboden. De CAO moet namelijk vòòr 1 juli 2016 bij het Ministerie van SZW zijn aangemeld. 

STER
STER-campagne voor Volksuniversiteiten komt eraan!

De STER televisiecampagne voor volksuniversiteiten komt steeds dichterbij. Cultuurconnectie heeft aan haar volksuniversiteitsleden input gevraagd voor de inhoud van de reclamefilm: waar staat de volksuniversiteit voor en wat kun je er allemaal doen? Met deze waardevolle input wordt samen met Cultuur Enzovoort een wervende commercial gemaakt. De campagne zal eind augustus en begin september 2016 worden uitgezonden in de blokken STER & Cultuur en STER & Carrière die rondom televisieprogramma’s geprogrammeerd staan.

NPO Radio 4
Inzamelactie “Klassiek Geeft” van NPO 4 was een groot succes

Op woensdag 25 mei 2016 gaf hare Majesteit Koningin Máxima het startsein voor de actie NPO Radio 4 Klassiek Geeft. De opbrengst van deze actie is bestemd voor het Instrumentendepot Leerorkest voor de aanschaf en het onderhoud van instrumenten. De gedoneerde instrumenten zullen zoveel mogelijk in het land worden uitgezet.Tijdens de finale uitzending op vrijdag 10 juni 2016 maakte Minister Jet Bussemaker de uitkomst van de actie bekend, te weten 1.024 instrumenten en een geldbedrag van € 74.925,-!

Lees meer...
manifest cultuureducatie
Manifest Cultuureducatie

Op 23 juni is op het nieuwe Festival Bombarie in Utrecht het Manifest ‘Cultuureducatie essentieel voor ontwikkeling en verbinding’ gepresenteerd. Hierin pleiten verschillende organisaties actief te zijn op het gebied van cultuureducatie bij de politiek voor onder meer stevige verankering van cultuureducatie in het onderwijs en voor toegang tot cultuur voor alle kinderen van 4 tot 18 jaar binnen en buiten school. Lees hier het volledige manifest.

ikTOON
Festival Bombarie sluit iktoon maand juni af

Van 23 tot en met 26 juni 2016 vond het slotspektakel van de iktoon-campagne plaats. De Jaarbeurs Utrecht stond bol van optredens, workshops en kunstuitdagingen tijdens het Festival Bombarie. Zo begon het festival op 23 juni met een congres voor alle professionals die werken voor kunst en cultuur op school en in de vrije tijd.

Lees meer...
uurtarief zzp
Uurtarief zzp'er stijgt weer

ZP Facts, de marktmonitor voor de zakelijke dienstverlening, houdt de stand van flexibel werkend Nederland mede aan de hand van de zogenaamde ZP Index in de gaten. Deze index is in het eerste kwartaal van 2016 gestegen naar 116 punten. Dit komt met name door een stijging van het uurtarief van zzp’ers. In het eerste kwartaal van 2015 kreeg een zpp’er nog 88,44 euro, een jaar later is dit 89,24 euro. Een stijging van 80 eurocent en een stijging van 39 eurocent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2015.

Lees meer...
wet ondernemingsraden
Wijziging wet op de ondernemingsraden

Op 7 juni 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘wijziging wet op de ondernemingsraden’ met algemene stemmen aangenomen. De wetswijziging brengt een verbetering en uitbreiding van het instemmingsrecht dat ondernemingsraden hebben voor pensioenregelingen. De uitbreiding betreft situaties met ondernemingspensioenfondsen en vrijwillige regelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen.

Lees meer...
FNV KIEM
FNV KIEM splitst zich op in FNV en creatieve bond

Tijdens het congres van FNV KIEM op 11 juni 2016 is besloten dat de vakbond zichzelf dit jaar gaat opheffen. Een deel van de vakbond vormt een nieuwe kunstenbond van creatieven en kunstenaars. De overige leden sluiten zich aan bij de ongedeelde FNV.

Lees meer...
Congres medewerkers met kanker
Congres werkgeverschap bij kanker

De Groep werk en kanker organiseert een groot werkgeverscongres op 10 oktober 2016 “Werkgeverschap bij kanker”. Het congres laat zien hoe u vanaf dag één de emotionele en financiële schade kunt beperken, zowel voor de medewerker, de collega’s als de organisatie. 

Lees meer...
Bedrijfscommissies
Conflict over medezeggenschap? De bedrijfscommissies helpen u het op te lossen.

De bedrijfscommissies van de SER helpen bedrijven en organisaties bij het oplossen (of voorkomen) van geschillen op het gebied van medezeggenschap. Zoals bijvoorbeeld bij geschillen tussen de bestuurder en de ondernemingsraad. Dit doen zij door bemiddeling en/of advies. De methode die de bedrijfscommissie hanteert, is er bovendien op gericht om de verhoudingen tussen de tegenover elkaar staande partijen te helpen verbeteren.

Lees meer...
 
Certificering
 
Cultuurkeur
Fuseren of reorganiseren en toch certificeren

Organisaties in de culturele sector willen laten zien dat ze aan kwaliteitszorg werken. Echter is een organisatie niet altijd in de positie om te certificeren of hercertificeren. Dit kan aan verschillende factoren liggen. Zo is er bijvoorbeeld een bezuiningsronde gaande, een fusietraject of de organisatie is in transitie. Omdat ook deze organisaties aan kwaliteitszorg willen werken, is hiervoor een oplossing gekomen. Namelijk het certificeren onder condities.

 
Ledennieuws
 
Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen nieuw lid Cultuurconnectie

De leden van Cultuurconnectie verwelkomen Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen als nieuw lid. De stichting stelt zich hierbij graag aan u voor.

Stichting MOH, opgericht in juli 2012, is een initiatief van de drie Haaksbergse muziekverenigingen: Haaksbergse Harmonie, Crescendo Buurse en Muziek-Uniek.Toen in het najaar van 2011 het bericht kwam dat de muziekschool in de gemeente Haaksbergen ging sluiten moest er een oplossing komen. Deze gemeente, waar muziek een belangrijke rol speelt, zonder muziekonderwijs, dat kon niet! De koppen werden bij elkaar gestoken en een paar maanden later was de stichting een feit. 

Lees meer...
 
Personalia

Fred Knijn is vanaf 1 augustus 2016 geen directeur meer van Muziekschool Heemskerk en heeft niet gesolliciteerd voor de nieuwe sleutelfunctie directeur voor de nieuwe organisatie. De gemeentelijke muziekschool is vanaf 1 augustus 2016 geprivatiseerd en gaat verder als Cultuurcentrum Heemskerk. De nieuwe directeur zal medio juni 2016 bekend zijn.

 
Agenda
 
Vu logo
Volksuniversiteiten - LDOV

Landelijk Directeuren Overleg Volksuniversiteiten
Datum: 30 juni 2016
Tijd: 13.30-17.00 uur
Locatie: Volksuniversiteit Utrecht, Nieuwegracht 41 te Utrecht

Congres cultuurconnectie
Algemene Ledenvergadering Cultuurconnectie

Datum: 24 november 2016
Locatie: n.t.b
Meer informatie