Ledenbrief 2024.43.721.RdK.kk

Verbeter uw cultuureducatieprocessen: automatisering en integratie
 
2024.05.Planned_Culture

Op het voorjaarscongres Perspectief! van Cultuurconnectie in Zutphen stonden diverse thema’s centraal, waaronder effectmeting, verbreding naar het sociaal domein en de ontwikkeling van multifunctionele culturele organisaties (MFO’s). Er was weer veel input en inspiratie voor eventuele (door)ontwikkelingen in uw organisatie. Preferred supplier Planned Culture volgt de ontwikkelingen nauwlettend om met haar software (inschrijf-, plannings- en communicatiesysteem voor cultuureducatie) bij te dragen aan het professionaliseren van de bedrijfsprocessen en digitalisering. Dit doen ze op basis van inhoudelijke klantsessies. Onderstaand een toelichting op de nieuwste ontwikkelingen en hoe deze uw organisatie kunnen ondersteunen.

Monitoring en evaluatie

Wat is de impact van het aanbod op de leerlingen? Om evalueren een vast onderdeel te maken van het organiseren van cultuureducatie, biedt de software de mogelijkheid om na afloop van een activiteit (de volgende dag) automatisch een e-mail te versturen met een link naar het evaluatieformulier. Door dit te automatiseren, is het geborgd en zorgt het voor een continuering van het evalueren van aanbod. Daarnaast biedt Planned Culture tal van overzichten die inzicht geven in het bereik van uw aanbod, of dit nu gaat om het bereik van een uniek aantal leerlingen, hoeveel leerlingen een bepaalde discipline hebben gevolgd of andere stuurinformatie. Alles is bereikbaar in uw eigen unieke omgeving.

Verbreding naar het sociaal domein

Een aantal klanten van Planned Culture biedt naast het aanbod voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs ook programma's voor het mbo en het sociaal domein aan via Planned Culture. Op deze manier kunnen zij al het cultuureducatieaanbod binnen één tool inschrijven, plannen en communiceren. Planned Culture denkt graag mee over de mogelijkheden om het proces passend te maken in de software.

De multifunctionele culturele organisatie

Er is veel beweging binnen de sector op organisatieniveau. Fusies naar multifunctionele culturele organisaties, bestuurlijke fusies en samenwerkingsverbanden in stad, regio of provincie. Deze ontwikkelingen heeft Planned Culture ondersteund door een extra ‘bemiddelaarslaag’ in het systeem toe te voegen. Zo kunnen partijen makkelijker samenwerken binnen één systeem, waarin divers aanbod van verschillende bemiddelende partijen samenkomt. Het voordeel is dat Planned Culture niet de identiteit van de culturele organisatie raakt; iedere partner behoudt (desgewenst) haar eigen website en aanbod. Omdat bibliotheken steeds vaker onderdeel zijn van een MFO, heeft Planned Culture ook functionaliteiten voor het plannen van leskisten en lesprojecten toegevoegd.

Dit schooljaar nog starten met Planned Culture?

Dat kan. In één week zet Planned Culture een nieuwe omgeving klaar en kunt u starten met het vullen van het systeem. Door de importfunctie van scholen, groepen, docenten, aanbieders en activiteiten kan dit snel. Bovendien begeleidt Planned Culture altijd ‘on the job’ zodat de implementatie soepel verloopt. Zijn de inschrijvingen al binnen via e-mail, website of op een andere manier? Via bulk inschrijven zet u deze makkelijk om naar Planned Culture en bent u in staat na de zomer de gehele planning naar scholen via Planned Culture uit te sturen.

Meer weten?

Neem contact op met Roos Rietveld, directeur Planned Culture, voor meer informatie of om een vrijblijvende (online) afspraak te plannen, via e-mail team@plannedculture.nl of per telefoon 06 - 46113447.


Planned Culture is preferred supplier van Cultuurconnectie. Partners en preferred suppliers zijn organisaties waarmee Cultuurconnectie aanvullende (prijs)afspraken heeft gemaakt. Het staat leden vrij om de aangeboden producten en/of diensten en bijbehorend ledenvoordeel te gebruiken.