Nieuwsbrief 1, 11 januari 2017

CAO Kunsteducatie definitief | Master Kunsteducatie | Intervisie kunstdocenten
 
Netwerdag financials en controllers
CAO Kunsteducatie 2017-2018 definitief

Cultuurconnectie is verheugd u te kunnen berichten dat het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO Kunsteducatie heeft geresulteerd in een definitief resultaat. Het akkoord is door de achterban van Cultuurconnectie vrijwel unaniem bekrachtigd. Hetzelfde geldt voor de vakbonden Kunstenbond (voorheen FNV KIEM), AVV en de Ntb. Dit betekent dat we een nieuwe CAO Kunsteducatie hebben met een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Lees meer...
CAO Kunsteducatie 2016
CAO Kunsteducatie 2016 algemeen verbindend verklaard

Op verzoek van sociale partners in de kunsteducatie heeft de Minister van SZW het besluit genomen om de CAO Kunsteducatie van 30 juni - 31 december 2016 algemeen verbindend te verklaren. Door dit besluit zijn de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO Kunsteducatie vanaf de datum van 23 december 2016 ook van toepassing op ondernemingen die niet zijn aangesloten bij Cultuurconnectie, maar die wel vallen onder de werkingssfeer van de cao. Bekijk hier de CAO van 30 juni – 31 december 2016.

p en o netwerk
Informatief P&O Netwerkoverleg

Op dinsdag 10 januari 2016 hebben de medewerkers P&O van de leden van Cultuurconnectie elkaar weer ontmoet in het netwerkoverleg dat zij een paar keer per jaar organiseren. De bijeenkomst vond plaats in het UCK te Utrecht. Dick Molenaar van All Arts Belastingadviseurs hield een informatieve presentatie over de stand van zaken en de voortgang van de Wet DBA.

Lees meer...
intervisiebijeenkomsten kunstdocenten
Intervisiebijeenkomsten kunstdocenten

Kunstdocenten die kennis en ervaringen met elkaar delen en elkaar inspireren: vaak is er in de dagelijkse praktijk (te) weinig tijd voor beschikbaar. In diverse regio’s in het land worden door All Art Professionals en het LKCA in samenwerking met Cultuurconnectie intervisieochtenden georganiseerd voor buitenschoolse kunstdocenten in de diverse disciplines.

Lees meer...
ahk
Informatieavonden Master Kunsteducatie

Op dinsdag 7 februari en donderdag 18 april 2017 organiseert de Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten twee informatieavonden voor de Masteropleiding Kunsteducatie. U bent welkom vanaf 19.00 tot 21.00 uur in de Academie van Bouwkunst aan het Waterlooplein 213 te Amsterdam. Meer informatie staat op www.masterkunsteducatie.nl

samen sta je sterker
Blog: samen sta je sterker!

Podia, musea, theaters en bibliotheken werken steeds meer samen. Sommige instellingen fuseren, anderen delen alleen collectiebeheer of programmering. Wat leveren die samenwerkingen op? Culturele-vacatures.nl schreef er een interessante blog over. Lees de blog hier.

Natasja en Anne
Natasja Stel en Anne Rademakers vertrekken bij Cultuurconnectie

Medewerker projecten Natasja Stel vertrekt na bijna 15 jaar bij Cultuurconnectie en begint per 1 februari aanstaande aan een nieuwe uitdaging bij INretail. Medewerker communicatie en coördinator volksuniversiteiten Anne Rademakers gaat per 1 maart 2017 weg bij Cultuurconnectie en gaat fulltime in het onderwijs als docente Duits werken. Het bestuur en directie van Cultuurconnectie betreurt het vertrek van Natasja en Anne, maar heeft begrip voor hun keuze een nieuwe uitdaging aan te willen gaan. Wij zijn hen dan ook zeer erkentelijk voor hun positieve bijdrage aan de ontwikkeling van Cultuurconnectie.

Lees meer...
 
Certificering
 
Cultuurkeur
SEP, de Muzerije en Pier K gecertificeerd

Per december 2016 zijn drie leden van Cultuurconnectie gecertificeerd: De Muzerije in Den Bosch, Pier K in Hoofddorp en SEP in Amsterdam. Cultuurconnectie feliciteert Theo de Veer, Monika van der Ent en Adrien Schilder én hun medewerkers met het behalen van het CultuurKeurcertificaat.

Een overzicht van alle CultuurKeur gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van Hobéon. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Natasja Stel of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

 
Ledennieuws
 
debora vollebregt
Debora Vollebregt studeert cum laude af op imago van Beverwijk

Waarom kampt Beverwijk toch met zo’n negatief imago? Waarom wil die Breestraat, ondanks diverse renovaties, maar niet echt gezellig worden? En waarom heeft iedereen het toch steeds over het gemis aan terrasjes en historische monumentale panden? Debora Vollebregt, directeur van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk, vraagt het zich al jaren af en onderzocht de kwestie tijdens haar studie Corporate Communication aan de Erasmus Universiteit. Ze vond een opvallende verklaring. Begin deze maand studeerde Vollebregt cum laude af. 

 
Personalia

Glenn ter Veer heeft de Muziekschool Hengelo en Omstreken verlaten en zijn werkzaamheden zijn overgenomen door mevrouw Lous Kerkhof. Zij is ook directeur van de Stichting Heim & Crea in Hengelo.

 
Agenda
 
Intervisieochtend
18 januari
Intervisieochtend kunstdocenten

Kijk voor locatie en de andere acht intervisieochtenden in de agenda op onze website

Intervisieochtend
23 januari
Intervisieochtend kunstdocenten

Kijk voor locatie en de andere acht intervisieochtenden in de agenda op onze website

Iktoonbijeenkomst
27 januari
Inspiratiebijeenkomsten iktoon

In januari en februari zijn er inspiratiebijeenkomsten van iktoon.

ikTOON
1 t/m 30 juni
Tweede editie promotiecampagne 'Iktoon'

In juni 2017 vindt de tweede editie  van de promotiecampagne 'Iktoon' plaats.