Certificeringskader 2018: stand van zaken

In het afgelopen jaar heeft Cultuurconnectie in nauwe samenwerking met zes andere organisaties hard gewerkt om het bestaande certificeringssysteem 'CultuurKeur' te harmoniseren, om zo tot één certificeringskader voor cultuurinstellingen, bibliotheken en taalorganisaties te komen. Op dit moment is er weer nieuws te melden.

Aanleiding
Met de harmonisatie komt Cultuurconnectie samen met de samenwerkingspartners tegemoet aan het feit dat haar leden steeds vaker meerdere functies vervullen (zoals bijvoorbeeld kunsteducatie, bibliotheek, theater, volksuniversiteit) en daarmee ook onder andere kaders zouden vallen. Met het nieuwe geharmoniseerde certificeringskader kunnen organisaties nu in één keer hun certificering voor alle onderdelen regelen. In 2017 hebben een aantal organisaties al een succesvolle pilot met het geharmoniseerde kader doorlopen. Eerder publiceerden wij interviews met enkelen van hen.

Goedkeuring Certificeringskader in eindfase
Belangrijk nieuws is dat tijdens de laatste Algemene Ledenvergaderingen van Cultuurconnectie én van een van de belangrijkste samenwerkingspartners hierin, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), het nieuwe geharmoniseerde kader door de leden met enthousiasme is ontvangen en goedgekeurd. Daarmee hebben nu zes van de zeven partners hun goedkeuring afgegeven. Eind januari verwachten wij het zevende en afsluitende akkoord, waarna er zonder enig voorbehoud tot implementatie kan worden overgegaan. Daarbij zal de kwaliteit en continuïteit tijdens de overgang worden gewaarborgd middels de uitstekende samenwerking met Hobéon, die tot de volledige ingebruikname van het nieuwe kader certificeringen volgens het vertrouwde CultuurKeur-kader zal blijven verzorgen.

Naamgeving
Het nieuwe certificeringskader verdient ook een aansprekende titel, die recht doet aan de waarde van kwaliteitszorg en aan het verbreedde bereik. Ook zal de titel het open karakter van het kader gaan uitdragen: organisaties (en branches in de cultuursector) die nu nog niet deelnemen, moeten zich ook uitgenodigd of aangesproken voelen. De nieuwe naam zal nog voor de officiële ingebruikname van het certificeringskader bekend worden gemaakt. De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), die nu belast is met de uitvoering van het nieuwe kader, zal om voor de hand liggende redenen ook haar naamgeving gaan heroverwegen.

Voorlopig tijdpad
Het eerste kwartaal van 2018 zal in het teken staan van de laatste voorbereidingen, waaronder de in gebruik name van het ICT-instrumentarium, het klaarzetten van de organisatie en het inplannen van de eerste (her)certifceringstrajecten. Volgens planning zal het kader in het tweede kwartaal, met een pilotfase, live gaan. Wij houden u daar natuurlijk van op de hoogte. Wilt u meer weten over het dossier Kwaliteitszorg en het geharmoniseerde certificeringskader binnen het werkveld van Cultuurconnectie? Neem dan contact op met Jan-Willem Kluën, projectmanager bij Cultuurconnectie (jw.kluen@cultuurconnectie.nl). Voor algemene vragen over het geharmoniseerde certificeringskader kunt ook terecht bij Willem Camphuis, directeur van de SCOB (directie@certificeringob.nl).