Nieuwsbrief 1, 24 januari 2018

CAO nieuws | Certificering 2018 Gemeenteraadsverkiezingen Interview | Ledennieuws
 
CAO_KE_onderhandeling
Cao-overleg over zzp kunsteducatie gestart

Sociale partners in de kunsteducatie hebben op vrijdag 19 januari 2018 een eerste overleg gevoerd over de branche kunsteducatie, specifiek over zzp. Als één van de aanjagers van de ‘Arbeidsmarktagenda Culturele en creatieve sector’ hebben zij het cao-overleg op dit punt naar voren gehaald. Cultuurconnectie heeft eerste gedachten uitgewisseld met de Kunstenbond, Alternatief voor vakbond en de Nederlandse toonkunstenaarsbond. Op 15 maart vindt een vervolggesprek plaats. Leden van Cultuurconnectie zal op korte termijn de mogelijkheid gegeven worden tot inspraak. De huidige CAO Kunsteducatie is algemeen verbindend verklaard en loopt tot 31 december 2018. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Anne Marie ’t Hart, hoofd beleidszaken, a.thart@cultuurconnectie.nl.

Peter_Grooten_UCK
Interview Peter Grooten (UCK)

Per februari 2018 neemt Peter Grooten als directeur-bestuurder afscheid van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK). Cultuurconnectie sprak met hem over zijn ervaringen, over wat hem voortdrijft en zijn visie op ons werkveld.

"Wil je fundamenteel en vanuit samenhang met cultuureducatie aan de levende samenleving bijdragen, dan moet je bij de vormgeving van die inhoudelijke betekenis ons werk héél serieus nemen."

Het volledige interview is terug te lezen op de website van Cultuurconnectie.

Lees meer...
Certificeringskader_2018
Goedkeuring Certificeringskader 2018 in eindfase

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergaderingen van Cultuurconnectie én van een van onze belangrijkste samenwerkingspartners hierin, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), is het nieuwe geharmoniseerde kader door de leden met enthousiasme ontvangen en goedgekeurd. Daarmee hebben nu zes van de zeven partners hun goedkeuring afgegeven. Eind januari verwachten wij het laatste akkoord van de zevende partij, waarna er zonder enig voorbehoud tot implementatie kan worden overgegaan.

Lees meer...
ALV Cultuurconnectie
Save-the-dates: ALV's en congres 2018 Cultuurconnectie

Op 13 en 14 juni 2018 vinden de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het voorjaarscongres van Cultuurconnectie plaats in Leeuwarden. Ook de datum van de ALV van het najaar is inmiddels bekend: donderdag 22 november 2018. Leden van Cultuurconnectie kunnen deze data alvast in hun agenda reserveren. Nadere informatie over de ALV's zal via het besloten Ledennet van Cultuurconnectie beschikbaar komen. Informatie over het voorjaarcongres zal via de website van Cultuurconnectie voor iedereen toegankelijk zijn.

Leeuwarden_2018
Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten: 2 februari 2018

Op 2 februari a.s. organiseert Kunsten '92 in Leeuwarden de Verkiezingsconferentie 'Cultuur & Gemeenten', in het kader van de aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens deze bijeenkomst gaan cultuursector, burgemeesters, wethouders en ambtenaren met elkaar in gesprek. Kunst, cultuur en erfgoed halen de lokale eigen kracht van de gemeente naar voren. Welke dilemma’s komen daarbij kijken? Op welke manier kan een gemeente zich onderscheiden, wat maakt een gemeente aantrekkelijk?

Lees meer...
Silvia Hofkamp
Silvia Hofkamp vertrekt bij de VSCD

Via de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) was Silvia Hofkamp, als juridisch beleidsmedewerker, sinds oktober 2016 bij Cultuurconnectie gedetacheerd. Vanwege haar vertrek bij de VSCD, zal Silvia haar werkzaamheden ook bij Cultuurconnectie neerleggen en overdragen. Cultuurconnectie ziet met spijt Silva vertrekken en wij zijn haar zeer dankbaar voor haar bijdragen en wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan.

Profiel_NN
Nieuwe medewerkers Cultuurconnectie

Per februari verwelkomt Cultuurconnectie twee nieuwe medewerkers: Ference van den Bogert zal ons komen versterken als financieel medewerker. Ference werkte hiervoor in eenzelfde functie bij de Vereniging Sport Utrecht. Daarnaast zal Kim Hulscher de vrijgekomen functie van juridisch beleidsmedewerker overnemen, zowel bij Cultuurconnectie als bij de VSCD. Kim studeerde Bedrijfsrecht aan de Erasmus Universiteit en heeft zich gespecialiseerd op het arbeidsrecht. In een volgende Nieuwsbrief stellen zij zich uitgebreider aan u voor.

 
Certificering
 
Cultuurkeur

Deze maand is weer een lid van Cultuurconnectie gecertificeerd: Cultuurspoor Best (per 1 januari 2018). Cultuurconnectie feliciteert directeur Ingrid van Beek én haar medewerkers met het behalen van het CultuurKeur certificaat.

Een overzicht van alle CultuurKeur gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van Hobéon. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

 
Ledennieuws
 
Podcast_Artiance
Podcast Artiance groot succes

Artiance in Alkmaar is een podcast serie gestart en wil hiermee bijdragen aan de landelijke cultuureducatie. De serie wordt inmiddels zeer goed beluisterd via iTunes en Spotify, maar ook via de website van Artiance en de website www.artiance.libsyn.com. Inmiddels staan er al vier afleveringen online:

  1. Otto de Jong: dirigent zonder grenzen
  2. Bas Uijtdewilligen: van talent tot professioneel popmusicus
  3. Pauline van der Mark: muziek in de zorg en de zorg voor muziek
  4. Bertien Minco: Jeugdcultuurfonds Nederland

In volgende aflevering staan weer nieuwe interessante onderwerpen en mensen centraal, zoals Mark Mieras, Marco de Souza en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

 
Personalia
Vertrek Peter Grooten bij UCK

Peter Grooten vertrekt per 1 februari als directeur-bestuurder bij het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK). De afgelopen 10 jaar heeft de organisatie onder zijn leiding een grondige reorganisatie ondergaan en zich verder ontwikkeld tot een meer ondernemende culturele instelling. Het UCK zal komende maanden geleid worden door een interim-directeur. In deze periode zal het profiel van de nieuwe directeur-bestuurder worden vastgesteld en een wervingstraject worden ingezet.

Lees meer

 
Agenda
 
ALV Cultuurconnectie
13 + 14 juni
Voorjaarsvergadering (ALV) en congres Cultuurconnectie

Op 13 en 14 juni 2018 vinden de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het congres van Cultuurconnectie plaats in Leeuwarden. Reserveer deze data alvast in uw agenda. Nadere informatie met

...
ALV Cultuurconnectie
22 november
Najaarsvergadering (ALV) Cultuurconnectie

Op donderdag 22 november 2018 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Cultuurconnectie plaats. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Nadere informatie zal via het besloten

...