Nieuwsbrief 13, 26 oktober 2016

Brancheorganisaties bundelen krachten| Duurzame versterking cultuursector| 100 miljoen extra
 
Kracht
Brancheorganisaties VSCD, WNP en Cultuurconnectie bundelen krachten

Culturele brancheorganisaties VSCD (Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties, WNP (Werkgeversvereniging Nederlandse Podia) en Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk, verbeteren en verbreden hun dienstverlening op het gebied van (arbeids)juridische zaken door functioneel samen te werken op gedeelde en overlappende activiteiten en werkzaamheden. Door samenwerking verwachten beide partijen zowel een efficiëntie- als een kwaliteitsslag te maken.

Lees meer...
Handdruk
Sociale partners zetten in op duurzame versterking cultuursector

De Federatie Cultuur en de Kunstenbond zijn verheugd dat de Sociaal-Economische
Raad (SER) en de Raad voor Cultuur een vervolg geven aan hun verkenning van de
arbeidsmarkt van de culturele sector om zo mee te denken over de aanpak van
structurele problemen die zich hier voordoen.

Lees meer...
ALV Cultuurconnectie
Algemene ledenvergadering Cultuurconnectie donderdag 24 november 2016

Op 24 november 2016 zal de algemene ledenvergadering van Cultuurconnectie te Utrecht plaatsvinden. Deze dag zal bestaan uit een cao-ledenraadpleging, een bijeenkomst voor volksuniversiteiten, de algemene ledenvergadering en ter afsluiting een netwerklunch en themabijeenkomst met als gastspreekster Bertien Minco van het Jeugdcultuurfonds. Cultuurconnectie hoopt zoveel mogelijk leden op deze dag te mogen verwelkomen voor input, kennisuitwisseling, inspiratie en netwerk. Houdt u deze dag alvast vrij?

Op 8 december 2016 zal het gezamenlijke themacongres met de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Cultuurconnectie worden gehouden.

Lees meer...
Kansen voor kinderen
Kansen voor álle kinderen

100 miljoen structureel extra voor kinderen uit arme gezinnen.
Kinderen moeten mee kunnen doen. Sociaal, met sport, cultuur en op school. Daarom stelt het kabinet elk jaar 100 miljoen euro extra beschikbaar om álle kinderen kansen te geven. Om er zeker van te zijn dat het geld terecht komt bij de kinderen, komt hier een onorthodoxe aanpak voor: kinderen worden in natura geholpen, bijvoorbeeld met zwemlessen, voetbalschoenen of een fiets. Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer...
Kracht uit kunst
Doe mee aan Kracht uit Kunst en win 500 euro!

Werk jij mee aan een kunstproject met ouderen dat volgens jou heel Nederland moet kennen? Of ken jij een project waarvan je denkt: daar worden ouderen gewoon een beetje gelukkiger van? Movisie laat deze projecten graag zien! Stuur een korte film of foto(s) van je project in. Wie weet maken acteur Teun Luijkx (bekend van o.a. A'dam - E.V.A.) en grand dame Hedy D’Ancona (oud-politica en medeoprichter van Opzij) in december jouw project als winnaar bekend.

Lees meer...
Debat
Debat Cultureel Kapitaal Live op 2 november

Op 2 november 2016 organiseert het LKCA in samenwerking met  Boekmanstichting en Kunsten ’92 het debat Cultureel Kapitaal Live met de cultuurwoordvoerders Van Veen (VVD), Monasch (PvdA), Van Toorenburg (CDA) en Bergkamp (D66). In het debat staat centraal: Wat is de waarde van cultuureducatie en cultuurparticipatie voor actuele vraagstukken als brede vorming, cultuuroverdracht, 21e eeuwse vaardigheden, diversiteit en segregatie en welke rol kan overheidsbeleid daarbij spelen?

Lees meer...
Silvia Hofkamp
Samenwerking beleidsmedewerker VSCD met Cultuurconnectie

Wij verwelkomen Silvia Hofkamp, beleidsmedewerker bij de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, ook van harte bij Cultuurconnectie. Bent u nieuwsgierig naar wie zij is, lees dan hoe zij zich hieronder kort introduceert.

Mijn naam is Silvia Hofkamp. Sinds 6 oktober 2016 ben ik werkzaam bij de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) in Amsterdam als beleidsmedewerker. Vanuit deze functie werk ik nauw samen met Anne Marie ’t Hart, hoofd beleidszaken bij Cultuurconnectie. Iedere dinsdag ben ik bij Cultuurconnectie aanwezig. Mijn achtergrond is juridisch. Na mijn afstuderen heb ik bijna vijf jaar bij de brancheorganisatie Koninklijke Metaalunie gewerkt als bedrijfsjuridisch adviseur. Ik hield mij daar met name bezig met het geven van individueel ledenadvies en het informeren van de aangesloten leden over bijvoorbeeld relevante wetswijzigingen. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar B&D Juristen, waar ik als jurist ruim negen jaar incasso- en adviesdossiers heb behandeld. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking met de leden van Cultuurconnectie!

Rapport
Rapport Toekomst Arbeidsverhoudingen Kunsteducatie gepresenteerd

Op maandag 24 oktober 2016 presenteerde de stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) in het Koorenhuis in Den Haag de uitkomsten van het onderzoek naar de toekomstige arbeidsverhoudingen in de sector kunsteducatie. Tijdens het drukbezochte congres Toekomst Arbeidsverhoudingen Kunsteducatie liet professor Arjan van den Born van de Tilburg University, die het onderzoek heeft geleid, aan de hand van een infographic de belangrijkste resultaten zien. Hij overhandigde vervolgens het rapport aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad. De presentatie en het volledige onderzoek is vanaf 1 november te downloaden van de website van het OAK www.stichtingOAK.nl.

Hoezo jongerencultuur
Meld je aan voor de conferentie ‘Hoezo Jongerencultuur?

Het LCKA en Dynamo Jeugdwerk organiseren op 9 december 2016 een conferentie over jongeren, hun cultuuruitingen en toekomstdromen. Verhalen van jongeren staan centraal: Met welke cultureel-creatieve uitingen houden zij zich bezig en wat hebben zij nodig om zich creatief kunstzinnig te ontwikkelen? Deze dag is bedoeld voor cultuurprofessionals, sociale professionals, beleidsmedewerkers en natuurlijk jongeren zelf.  Voor meer informatie en inschrijving ga je naar de website van het LKCA.

Lees meer...
 
Certificering
 
Cultuurkeur
De Kunstbeweging Emmen en Muziekschool Oost Gelderland gecertificeerd

Per  oktober 2016 is De Kunstbeweging in Emmen gecertificeerd. Cultuurconnectie feliciteert directeur Rineke Marwitz én haar medewerkers met het behalen van het CultuurKeurcertificaat.   

De certificering van de Muziekschool Oost Gelderland is met een jaar verlengt. Cultuurconnectie feliciteert de directeur Henk Lubberdink en zijn medewerkers met de verlening. 

Een overzicht van alle CultuurKeur gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van Hobéon. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Natasja Stel of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

Kade40
Persbericht, KADE40 behaalt certificaat

Na de start in november 2013 is KADE40 in Vlaardingen continu bezig geweest om de kwaliteit van de dienstverlening niet alleen te verhogen, maar vooral ook toekomstbestendig te maken. Hierbij heeft de instelling met open oog en oor op de vraag uit de stad gereageerd. Dit betekent dat de bedrijfsvoering voortdurend wordt bijgesteld naar aanleiding van de wensen van aanbieders en afnemers.

Bestuur en directie van KADE40 zijn er uitermate trots op na amper drie jaar KADE40 de CultuurKeur certificering te hebben behaald. ‘Door deel te nemen aan het certificeringstraject konden wij door middel van de zelfevaluatie en de daaropvolgende audit door bureau Hobeon toetsen of de kwaliteit geborgd blijft, ook binnen een veranderende dienstverlening. Het certificaat is niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onze subsidiegevers, partners en sponsors een garantie voor de toekomst.’

 
Ledennieuws
 
Idea neemt Volksuniversiteit Soest over

Met ingang van dit cursusseizoen heeft Idea het cursusprogramma van de Volksuniversiteit Soest overgenomen. De Volksuniversiteit is lang in gesprek met Idea geweest om om het cursusaanbod in het Willaert-gebouw - waarin Idea ook is gehuisvest - te laten plaatsvinden. De voorgenomen sluiting van het Orlando-gebouw - waarin de Volksuniversiteit is gehuisvest - is voor het bestuur van de Volksuniversiteit de directe aanleiding geweest om de stichting op te heffen en in versneld tempo met de Gemeente Soest en Idea te gaan praten over de overdracht van het cursusaanbod van de Volksuniversiteit aan Idea. De Volksuniversiteit is verheugd dat zij met Idea en de Gemeente Soest tot een goede oplossing is gekomen.

Lees meer...
 
Personalia
  • Johan Boonekamp is per oktober 2016 directeur a.i. bij IVAK De Cultuurfabriek te Delftzijl.
  • Het bestuur van de Stichting Quintus, centrum voor kunst en kunsteducatie in Kampen, heeft besloten dat per 1 januari 2017 de heer Hendrik Jan Houtsma wordt benoemd tot directeur van Quintus.
 
Agenda
 
Netwerdag financials en controllers
7 november
Netwerkochtend financials en controllers

Tijd: 10.00 - 12.30 uur
Locatie: Cultuurconnectie Utrecht 

Vu logo
10 november
LDOV / COV (Volksuniversiteiten)

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: Volksuniversiteit Arnhem - Kortestraat 16 (Rozet) 6811 EP Arnhem

...

ALV Cultuurconnectie
24 november
Algemene ledenvergadering Cultuurconnectie

Tijd: 09.30 - 13.30 uur
Locatie: Utrecht

Congres
8 december
Themacongres Cultuurconnectie en VOB

8 december 2016, Utrecht

ikTOON
1 t/m 30 juni 2017
Tweede editie promotiecampagne 'Iktoon'