Nieuwsbrief 15, 31 oktober 2017

CAO Nieuws | CHV Academy van start | Nieuwe bewindslieden OCW
 
CAO_KCE_2017-2018
Nieuwe versie CAO Kunsteducatie 2017-2018 ter algemeen verbindend verklaring voorgelegd

Sociale partners in de kunsteducatie hebben de minister van SZW het besluit voorgelegd om een nieuwe versie van de CAO Kunsteducatie van 1 januari 2017  tot en met 31 december 2018 algemeen verbindend te verklaren. Door dit besluit zullen de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO Kunsteducatie (hierna: ‘CAO’) ook van toepassing zijn op ondernemingen die niet zijn aangesloten bij Cultuurconnectie, maar die wel vallen onder de werkingssfeer van de CAO. U vindt deze CAO op de website en het Ledennet van Cultuurconnectie. Deze CAO is al eerder op 10 augustus 2017 algemeen verbindend verklaard, echter nu zijn nog enkele wijzigingen daarin doorgevoerd.

Lees meer...
MedewerkersCC_Marco_van_Leur
Marco van Leur vertrekt bij Cultuurconnectie

Marco van Leur, medewerker financiële administratie, vertrekt per 1 januari 2018 bij Cultuurconnectie. Marco, die eveneens in deeltijd voor de Vereniging van Openbare Bibliotheken werkte, zal daar zijn werkzaamheden uitbreiden. Marco was sinds juni 2014 werkzaam bij Cultuurconnectie. Het bestuur, directie en collega's van Cultuurconnectie zien met spijt Marco vertrekken. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn positieve bijdrage aan de ontwikkeling van Cultuurconnectie en wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan.

Vacature
Vacature Medewerker Financiën

Vanwege het vertrek van onze huidige Financieel/administratief Medewerker is Cultuurconnectie op de korte termijn op zoek naar een:

Financieel/administratief Medewerker
(20 uur per week)


De Financieel/administratief Medewerker is verantwoordelijk voor de zelfstandige uitvoering van de financiële- en personele administratie(s), rapportages en het financiële verkeer van het verenigingsbureau

Lees meer...
Europa
Akkoord over gelijk loon bij zelfde werk in hele EU

De Europese detacheringsrichtlijn is herzien. Tijdelijke werknemers uit een ander EU-land krijgen volgens de herziene richtlijn dezelfde beloning voor hetzelfde werk als hun collega’s in het gastland. Op deze manier moet voorkomen worden dat er in een land concurrentie op beloning plaatsvindt. Op uit Europa gedetacheerde werknemers bij onze leden moeten dus de arbeidsvoorwaarden uit de CAO Kunsteducatie worden toegepast.

Lees meer...
Rode_Olifant_Den Haag
Presentatie Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector

Op dinsdag 14 november 2017 wordt in Den Haag de Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector gepresenteerd in het bijzijn van de voorzitters van de SER en van de Raad voor Cultuur. Cultuurconnectie is nauw betrokken geweest bij het opstellen van deze arbeidsmarktagenda en heeft ook in het vervolg nog een belangrijke rol te vervullen.

Lees meer...
OCW_Ingrid_van_Engelshoven
Ingrid van Engelshoven en Arie Slob nieuwe ministers van OCW

Op donderdag 26 oktober 2017 zijn de nieuwe bewindslieden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van harte welkom geheten door secretaris-generaal Marjan Hammersma: Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) zijn nu de nieuwe ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in het nieuwe kabinet-Rutte III. Ze volgen daarmee Jet Bussemaker en Sander Dekker op, die in Rutte II respectievelijk minister en staatssecretaris van OCW waren. In tegenstelling tot het vorige kabinet telt Rutte III dus twee ministers van OCW, in plaats van een minister en een staatssecretaris. Als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat Ingrid van Engelshoven zich onder meer bezig houden met Cultuur, het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), het Hoger Onderwijs (HO), Emancipatie en Wetenschap.

Lees meer...
 
Certificering
 
Cultuurkeur

Deze maand zijn weer twee leden van Cultuurconnectie gecertificeerd: Kunstenhuis Zeist (per 1 oktober 2017) en KunstLokaal (per 1 oktober 2017). Cultuurconnectie feliciteert directeuren Rob Schouw (Kunstenhuis Zeist) en Remko Boesveld (KunstLokaal) én hun medewerkers met het behalen van het CultuurKeurcertificaat.

Een overzicht van alle CultuurKeur gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van Hobéon. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

 
Ledennieuws
 
CHV_Academy
CHV Academy: alle leerlingen in Meijerstad krijgen kunsteducatie!

Op 2 oktober werd het startsein gegeven voor CHV Academy: Circle of Talent. Hiermee krijgen 104 klassen op 32 basisscholen in Meierijstad structureel professioneel muziek- en kunstonderwijs op school! Binnen de Circle of Talent kunnen kinderen zich ontwikkelen via breedtekunst naar de topkunst. CHV Academy is een uniek project, want daar waar kunstonderwijs vaak volledig gefinancierd wordt door de overheid, wordt hier evenredig geïnvesteerd door het bedrijfsleven.

CKE_verbouwing
CKE: huis voor amateurkunst en cultuureducatie Eindhoven

Na een periode van vijftien maanden ingrijpend verbouwen en een aantal (interne) verhuizingen, presenteert CKE het nieuwe pand tijdens een feestelijke opening op 23 november 2017. Wilt u de feestelijke opening bijwonen, dan kunt u zich vóór 17 november aanmelden via deze link.

 
Personalia
Lidewij_Verheggen
Vertrek Lidewij Verheggen bij Volksuniversiteit Amsterdam

Lidewij Verheggen vertrekt als adjunct-directeur van de Volksuniversiteit Amsterdam na een dienstverband van 25 jaar. In 1992 werd Lidewij directeur van Volksuniversiteit Amsterdam. Sinds januari 2016 vervult zij ook een adviserende en ondersteunende rol ten behoeve van het volksuniversiteitswerk door het hele land. Op vrijdag 3 november vindt een afscheidsreceptie plaats in combinatie met een lezing van Mark Mieras in de Rode Hoed te Amsterdam.

Loek_Sijbers
Rectificatie

In Nieuwsbrief 14 deden wij melding van de aanstelling van Loek Sijbers als directeur van Factorium in Tilburg. Omdat de link naar het volledige persbericht  in de verzonden Nieuwsbrief niet functioneerde, geven wij hieronder nogmaals de correcte link naar het persbericht:

https://www.factorium.nl/nieuws.php?cmd=item&eid=2117

 
Agenda
 
AVG_Privacy
31 oktober
Workshop Privacywetgeving (AVG)

In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) organiseert Cultuurconnectie in samenwerking met de VSCD en de

...
AVG_Privacy
9 november
Workshop Privacywetgeving (AVG)

In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) organiseert Cultuurconnectie in samenwerking met de VSCD en de

...
Rode_Olifant_Den Haag
14 november
Presentatie Arbeidsmarktagenda

Op dinsdag 14 november 2017 wordt in Den Haag de Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector gepresenteerd in het bijzijn van de voorzitters van de SER en van de Raad voor Cultuur.

Vu logo
16 november
Landelijk Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten

Voor 16 november aanstaande staat het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg (LDOV/COV) gepland. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de

...
Netwerk_PO
21 november
P&O Netwerkdag

Op 21 november aanstaande vindt een inhoudelijke bijeenkomst plaats van het Netwerk P&O van Cultuurconnectie.

  • Datum: dinsdag 21 november 2017
  • Tijd: 10:00 - 15:30 uur

...

ALV Cultuurconnectie
7 december
Algemene Ledenvergadering Cultuurconnectie

Op donderdag 7 december 2017 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Cultuurconnectie plaats in het Utrechts Centrum voor de Kunsten te Utrecht. Ook de ALV van de Vereniging van

...