Nieuwsbrief 15, 7 december 2016

Terugblik ALV | Certificering theaters |10 miljoen voor cultuur
 
ALV 24 november 2016
Terugblik algemene ledenvergadering

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van Cultuurconnectie op 24 november 2016 zijn verschillende onderwerpen besproken. Zo zijn de leden onder andere bijgepraat over de stand van zaken van kwaliteitszorg en certificering, is Bart Fiers als nieuw bestuurslid gekozen en is afscheid genomen van Willem van Moort en Corrie Snelders als bestuursleden van Cultuurconnectie.

Lees meer...
10 miljoen extra
10 miljoen euro extra voor cultuur in 2017

In 2017 wordt er 10 miljoen euro extra vrijgemaakt voor cultuur. Dit amendement wordt door een meerderheid in de Tweede Kamer gesteund. Het geld komt van het Ministerie van OCW en wordt gehaald uit de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten. Op 8 december aanstaande wordt over het ingebrachte amendement gestemd. 

Lees meer...
kerstgroet
 
Certificering
 
Cultuurkeur
Proeftuinen gezocht voor theatercertificering

Samenwerkingsvormen van kunsteducatieve instellingen en volksuniversiteiten met andere spelers in het veld komen steeds vaker voor. Een aantal kunsteducatieve instellingen die met een theater samenwerken of gefuseerd zijn, hebben het verzoek gedaan om ook een certificering voor het theater te maken. In afstemming met de VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) wordt er nu een proeftuin gestart om de theaters ook te laten certificeren. 

 
Ledennieuws
 
Mark Vermin penning
Directeur Volksuniversiteit Den Haag ontvangt Steinmetz-erepenning

Mark Vermin, directeur van Volksuniversiteit Den Haag, heeft tijdens de volksuniversiteitsbijeenkomst voorafgaande aan de algemene ledenvergadering van Cultuurconnectie op 24 november jongstleden de Professor dr. S.R. Steinmetzpenning uitgereikt gekregen. De bijeenkomst ging over de toekomst van het volksuniversiteitswerk in Nederland. Bij de afsluiting van de interactieve sessie heeft Mark uit handen van Cultuurconnectie-voorzitter Betty Oortmerssen-Schutte de erepenning mogen ontvangen voor zijn bijzondere verdiensten voor het volksuniversiteitswerk, in het Haagse en binnen Cultuurconnectie en haar rechtsvoorganger BNVU.

 
Personalia

Pim Luiten is met ingang van 1 januari 2017 de nieuwe directeur-bestuurder van VRIJDAG in Groningen. Pim Luiten werkte eerder bij het Amsterdamse Uitburo. Hij was ook adjunct-directeur van NEMO in Amsterdam. VRIJDAG ondersteunt amateurkunstenaars en geeft advies over cultuureducatie. Iedereen kan er zelf muziek, theater en beeldende kunst maken.

 
Agenda
 
Congres
8 december
Themacongres Cultuurconnectie en VOB: 'Samenwerken in het sociaal domein'

Tijd: 12:30-17:00 uur
Locatie: Theater RASA, Utrecht

ikTOON
1 t/m 30 juni 2017
Tweede editie promotiecampagne 'Iktoon'