Nieuwsbrief 16, 22 november 2017

Proeftuinen Certificeringskader | Collectieve zorgverzekeringen | Arbeidsmarktagenda
 
Certificeringskader_2018
Proeftuinen Certificeringskader 2018

Cultuurconnectie ontwikkelde in het verleden in samenwerking met Hobéon een branche-eigen certificeringskader: het Kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst. Momenteel harmoniseert Cultuurconnectie in nauwe samenwerking met zes andere organisaties het bestaande certificeringssysteem, zodat er dadelijk één certificeringskader voor cultuurinstellingen, bibliotheken en taalorganisaties is. Hiermee komt Cultuurconnectie tegemoet aan het feit dat leden steeds vaker meerdere functies vervullen (zoals bijvoorbeeld kunsteducatie, bibliotheek, theater, volksuniversiteit). Cultuurconnectie sprak met de directeuren van BplusC, Cultuur Kwartier Sneek en Nieuwe Nobelaer over hun eerste ervaringen met het geharmoniseerde Certificeringskader 2018. Binnenkort verschijnen meer interviews met leden van de werkgroep.

Lees meer...
Logos_VGZ+ZKA
Nieuwe collectieve zorgverzekeringen van VGZ en Zilveren Kruis

31 December: het is bijna weer zover, het einde van het jaar komt weer in zicht. Dat betekent dat mensen weer gaan nadenken over hun zorgverzekering. Zo ook uw medewerkers, zzp’ers en vrijwilligers. Cultuurconnectie heeft met twee verzekeraars collectieve afspraken gemaakt voor haar leden: VGZ en Zilveren Kruis Achmea. Leden van Cultuurconnectie ontvangen hierover binnenkort nog aanvullende informatie die zij aan hun werknemers kunnen doorspelen. Meer weten over de voordelen die Cultuurconnectie voor haar leden organiseert? Kijk op de informatiepagina's van onze preferred suppliers.

AVG_Privacy
Workshops Privacywet groot succes

In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) organiseerde Cultuurconnectie in samenwerking met de VSCD en de WNP op 31 oktober en 9 november jongstleden workshops rondom deze nieuwe wet. Voor de deelnemers bleken de workshop ongelooflijk veel waardevolle informatie te bevatten. De workshops werden mede mogelijk gemaakt door Stadhouders Advocaten in samenwerking met Cursad.

Vu logo
Landelijk Directeuren-/Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten

Onlangs vond het Landelijk Directeuren-/Coördinatoren- overleg Volksuniversiteiten (LDOV/COV) plaats in Utrecht. Hierin werd onder andere teruggeblikt op de succesvolle STER-campagne en de nieuwe zoekfunctie op het webportaal van de volksuniversiteiten. Ook was er een presentatie over het Certificeringskader 2018 door Willem Camphuis en was er een Q&A van preferred supplier S&D Interactive Media over Google Grants.

Arbeidsmarktagenda_presentatie_14.11.2017
Presentatie Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector

Op dinsdag 14 november 2017 is de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector aangeboden aan de nieuwe minister OCW, Ingrid van Engelshoven. Ook de SER en van de Raad voor Cultuur kregen een exemplaar aangeboden. Door de verschillende betrokkenen werd vervolgens toegelicht hoe zij de uitvoering van de agenda ter hand denken te nemen. Jan Brands gaf deze toelichting vanuit de bijdrage van de Federatie Cultuur. De volledige tekst van de Arbeidsmarktagenda is als pdf-dcoument te downloaden via deze link.

Raad_voor_Cultuur_Verkenning
Raad voor Cultuur pleit voor regionale culturele infrastructuur

Onlangs heeft de Raad voor Cultuur advies uitgebracht over de herziening van het Rijkscultuurbestel. De Raad adviseert om de stedelijke regio’s centraler in het cultuurbeleid te plaatsen. Met de opname van een regionale culturele infrastructuur in het landelijke cultuurbestel wil de Raad voor Cultuur dat er meer erkenning en financiering komt voor het culturele aanbod in de regio. Klik op lees meer voor de volledige tekst van het artikel of ga direct naar de tekst van de verkenning.

Lees meer...
Suzanne_Leclaire_FC
Suzanne Leclaire-Noteborn neemt afscheid van de Federatie Cultuur

Suzanne Leclaire-Noteborn neemt afscheid neemt als voorzitter van de Federatie Cultuur (FC). De FC heeft onder leiding van Suzanne Leclaire-Noteborn helderheid gekregen in het eigen toekomstperspectief. Met het opnemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid door de leden zelf, is het natuurlijke moment van afscheid gekomen. Het bestuur en de leden spreken waardering uit voor de wijze waarop Suzanne de FC heeft geleid.

Lees meer...
Logo_Boekmanstichting
Lancering Cultuurindex 2017

Op 12 december presenteert de Boekmanstichting De Staat van Cultuur 3, de derde editie van de Cultuurindex Nederland met cijfers over 2005-2015. In het programma wordt specifiek ingezoomd op de waarde van cultuurcijfers. Wat maken deze cijfers duidelijk? Hoe helpen ze een beter begrip van de waarde van cultuur te bereiken? Hoe zijn de cijfers en de analyse hiervan concreet te gebruiken in de dagelijkse praktijk? Diverse sprekers - uit de praktijk, onderzoek en beleid - zullen zich hierover uitlaten vanuit hun beroepspraktijk. Nadere informatie over de sprekers en verdere invulling van het programma volgt op de website van de Boekmanstichting.

Lees meer...
 
Certificering
 
Cultuurkeur

Deze maand is weer een lid van Cultuurconnectie gecertificeerd: Nieuwe Nobelaer uit Etten-Leur (per 13 november 2017). Cultuurconnectie feliciteert directeur Hilda Vliegenthart én haar medewerkers met het behalen van het CultuurKeurcertificaat.

Een overzicht van alle CultuurKeur gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van Hobéon. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

 
Ledennieuws
 
Logo_CultuurBeleving_Hillegom
Nieuw lid: Stichting CultuurBeleving Hillegom

Deze maand is Stichting CultuurBeleving Hillegom lid geworden. Het bestuur van Cultuurconnectie heeft hun lidmaatschap onlangs formeel bekrachtigd. Namens de gehele branchevereniging heten wij hen van harte welkom!

Logo_Factorium
CiST gehuisvest bij Factorium

Vanaf 1 december aanstaande neemt CiST (Cultuur in School Tilburg) intrek in het hoofdgebouw van Factorium aan Koningsplein 11a. CiST is op dit moment gehuisvest in het Deprez-gebouw. CiST blijft volledig onafhankelijk en maakt geen deel uit van Factorium Podiumkunsten.

 
Personalia
Vertrek Ilse Verburgh bij De Lindenberg

Ilse Verburgh vertrekt per 14 november als directeur-bestuurder bij De Lindenberg (Nijmegen). Ook de leden van de Raad van Toezicht treden terug. De functie van directeur-bestuurder zal ad interim worden waargenomen door Arie Keijzer, die al enige tijd als interim-manager binnen de Lindenberg actief is en veel ervaring heeft in de branche.

 
Agenda
 
ALV Cultuurconnectie
7 december
Algemene Ledenvergadering Cultuurconnectie

Op donderdag 7 december 2017 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Cultuurconnectie plaats in het Utrechts Centrum voor de Kunsten te Utrecht. Ook de ALV van de Vereniging van

...