Cultuurkwadraat

Onlangs mocht Cultuurconnectie weer een nieuw lid verwelkomen: Cultuurkwadraat. Hieronder stelt de organisatie zich kort aan u voor.

Cultuurkwadraat is de provinciale organisatie voor advisering, ondersteuning en ontwikkeling van kunst en cultuur in Zeeland en tevens aanspreekpunt voor landelijke en andere provinciale kennispartners.

Cultuurkwadraat = kunst & cultuur in meervoud. Van & voor iedereen!

De organisatie richt zich binnen Zeeland op een kwadrant van vier werkgebieden:

  • Cultuureducatie (versterken en verduurzamen van kunst en cultuur in onderwijs en kinderopvang);
  • Cultuurparticipatie (bevorderen van gelijke kansen voor iedereen om deel te nemen aan het culturele leven, met name gericht op sociaal domein en zorg);
  • Cultuurversterking (bieden van toegevoegde waarde aan overheden en het culturele veld om zowel de professionele - als de amateurkunsten te versterken);
  • Cultuuracademie (deskundigheidsbevordering: bieden van trainingen aan leerkrachten, pedagogisch medewerkers, welzijnswerkers en cultuurprofessionals).

Cultuurkwadraat werkt in de eerste twee werkgebieden nauw samen met de regionale cultuurpunten KCE Oosterschelderegio, KEW (Walcheren) en Toonbeeld (Zeeuws-Vlaanderen). KEW en Toonbeeld zijn eveneens aangesloten bij Cultuurconnectie.

Meer lezen over Cultuurkwadraat?

Logo Cultuurkwadraat

Neem een kijkje op de website of volg hen op social media: