Muziekschool Rijssen

Onlangs mocht Cultuurconnectie weer een nieuw lid verwelkomen: Muziekschool Rijssen. Hieronder stelt de organisatie zich kort aan u voor.

De kernactiviteit van onze Muziekschool is het geven van muzieklessen aan jong en oud. Wij geloven dat muziek ontroert, beweegt, verbindt en verwondert. Muziek draagt bij aan de ontwikkeling van sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden. Muziek is voor iedereen en samen muziek maken geeft plezier. De Muziekschool wil zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen ertoe verleiden om zelf muziek te maken. De belangrijkste sleutelwoorden hierbij zijn “samen” en “spelen”.

Het muziekonderwijs maakt deel uit van het totale onderwijs. De Muziekschool vindt het belangrijk om zoveel mogelijk verbindingen te leggen tussen verschillende disciplines. De samenwerking met onderwijs, culturele en maatschappelijke instellingen zal de komende jaren geïntensiveerd worden.

De Stichting Muziekschool Rijssen en omstreken ontstond in 1960 en in 1986 verkreeg de Muziekschool de Rijkserkenning; daarmee is Muziekschool Rijssen de enige Rijkserkende muziekopleiding in de gehele gemeente Rijssen-Holten. Deze Rijkserkenning betekent voor de leerling een garantie dat de lessen worden gegeven door gekwalificeerde docenten volgens een verantwoord leerplan.

Links

Logo muziekschool Rijssen
Open Huis Muziekschool Rijssen
Open Huis Muziekschool Rijssen