Nieuwsbrief nr 9, 20 juli 2016

CAO definitief, Publicatie ‘Cultuur werkt voor Nederland', Indexering/wijziging subsidies
 
CAO 2016
CAO Kunsteducatie 2016 definitief

Sociale partners in de branche kunsteducatie Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk (namens werkgevers) en FNV KIEM (vanaf 1 juli ‘Kunstenbond’), AVV, Ntb (namens werknemers) zijn op 16 juni 2016 gekomen tot een akkoord over de CAO Kunsteducatie. De CAO Kunsteducatie wordt toegepast in vrijwel alle kunstencentra en muziekscholen in Nederland en heeft een bereik van ca. 8.000 medewerkers. De looptijd is van 30 juni 2016 tot en met 31 december 2016. De CAO is vóór 1 juli 2016 aangemeld bij het ministerie van SZW.

Lees meer...
STER
STER campagne voor volksuniversiteiten klaar voor productie!

De STER televisiecampagne voor volksuniversiteiten heeft vorm gekregen: de inhoud, het geluid en het beeld zijn klaar om door Cultuur Enzovoort, intermediair en exclusief partner van STER, verwerkt te worden. Door de input van de volksuniversiteitsleden heeft Cultuurconnectie een goede basis gehad om met de commercials aan de slag te gaan. De commercials  zullen van 22 augustus tot en met 3 september 2016 worden uitgezonden in de blokken STER & Cultuur en STER & Carrière die rondom televisieprogramma’s bij de publieke omroep geprogrammeerd staan.

Lees meer...
VNG
Indexering/wijziging subsidies welzijn en cultuur 2014-2017

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft haar leden deze maand over indexering en wijziging van subsidies welzijn en cultuur 2014-2017 geïnformeerd. De jaarlijkse VNG ledenbrief is van belang voor gesubsidieerde instellingen, omdat deze brief als basis dient voor het overleg op lokaal niveau tussen gemeenten en de private gesubsidieerde instellingen of van de gemeente richting publieke kunsteducatie-organisaties die onderdeel zijn van het gemeentelijke apparaat.

Lees meer...
Publicatie Kunsten 92
Publicatie ‘Cultuur werkt voor Nederland. Cultuuragenda voor morgen en overmorgen’

In aanloop naar de verkiezingen heeft Kunsten ’92, de bovensectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed, een tweedelige publicatie ‘Cultuur werkt voor Nederland, de Cultuuragenda voor morgen en overmorgen’ uitgebracht. Met ‘Cultuur werkt voor Nederland’ levert Kunsten ’92 vijf agendapunten aan voor toekomstig cultuurbeleid bij de komende landelijke verkiezingen.

Lees meer...
Kinderen aan zee
Speciale rondleiding kunstproject Kinderen Aan Zee

Kinderen Aan Zee nodigt u uit voor een speciale rondleiding op een van hun projectlocaties. Kinderen Aan Zee is ontstaan vanuit de gemeenschappelijke behoefte van cultuur- , techniek- welzijn- en onderwijspartners om hun aanpak in de begeleiding en talentontwikkeling van kinderen te innoveren. Hierbij willen zij kinderen een inspirerende en leerzame ervaring meegeven. De primaire doelgroep is de groep kinderen die door de financiële situatie van hun ouders niet op vakantie kunnen.

Lees meer...
Fijne vakantie
Fijne vakantie gewenst!

Het bureau van Cultuurconnectie is bereikbaar tijdens de zomerperiode, echter er is een beperkte bezetting. Het kantoor zal alle werkdagen geopend zijn en ook per e-mail bereikbaar blijven via het algemene  e-mail-adres info@cultuurconnectie.nl.

Het bestuur en de medewerkers van Cultuurconnectie wensen iedereen een hele fijne zomer toe!

 
Ledennieuws
 
Vu logo
RegioCultuurCentrum Idea neemt cursussen Volksuniversiteit Soest over

De Volksuniversiteit Soest stopt met het aanbieden van cursussen. Dat betekent echter niet dat het cursusaanbod verdwijnt. RegioCultuurCentrum Idea heeft zich bereid getoond het programma per direct over te nemen. Op 15 juni 2016 hebben de Volksuniversiteit en Idea overeenstemming bereikt in goed overleg met de gemeente Soest over het behouden van het cursusprogramma van de Volksuniversiteit voor alle burgers in de gemeente.

 
Personalia
  • Hugo van den Hoek Ostende vertrekt per 1 september 2016 bij Kunstpuntgouda/Cultuurhuis Garenspinnerij. Hij wordt per deze datum de nieuwe directeur van het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE). Lees meer
  • Hendrik Jan Houtsma, directeur – bestuurder bij VRIJDAG in Groningen, heeft besloten dat zijn toekomst elders ligt en vertrekt per 15 augustus 2016.
  • Niels Veenhuijzen volgt per 1 januari 2017 Arie Keijzer op als directeur van Scholen in de Kunst te Amersfoort. Niels Veenhuijzen werkt op dit moment nog als interim directeur bij CKE in Eindhoven.
  • Suzanne Leclaire-Noteborn is benoemd tot voorzitter van de Federatie Cultuur (FC). Zij volgt per 1 juli 2016 Erik Akkermans op, die ruim vier jaar de FC heeft geleid. De FC is de koepel van brancheverenigingen in de Cultuursector en verenigt de bibliotheken, centra voor de kunsten, galeries, musea en podiumkunstproducenten, -podia en festivals.
 
Agenda
 
ALV Cultuurconnectie
24 november
Algemene ledenvergadering Cultuurconnectie
ikTOON
1 t/m 30 juni 2017
Tweede editie promotiecampagne 'Iktoon'