Nieuwsbrief 9, 27 juni 2017

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 | Afsluiting iktoon | Werkgeverszaken
 
GR2018
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

VSCD, VNPF, VOB en Cultuurconnectie zijn als lid van Kunsten ‘92 blij met de oproep aan de toekomstige cultuurwethouders en gemeenteraadsleden om het belang van kunst en cultuur voor de gemeente in te laten zien. Cultuurconnectie wil samen met de VSCD, VNPF en VOB deze oproep verder kracht bij zetten door onze achterbannen op te roepen om lokale politici uit te nodigen voor een werkbezoek en of meeloopstage, zodat zij met eigen ogen kunnen zien wat alle lokale culturele instellingen in gezamenlijkheid realiseren voor de gemeente en het bijbehorende verzorgingsgebied. Voor het succes van deze zogenaamde ‘kijkjes in de keuken’ roepen wij onze leden op in gezamenlijkheid met andere culturele instellingen in je gemeente een uitnodiging te versturen.

Lees meer...
Iktoon_Afsluiting
Afsluiting iktoon-maand

De iktoon-maand is alweer bijna afgelopen. Graag nodigen we iedereen die zichzelf heeft getoond of dit nog wil gaan doen uit voor een inspirerende eindbijeenkomst op zaterdag 1 juli. Met Mark Mieras, uitreiking Gouden C en veel jonge kunstenaars. Wees welkom!

Lees meer...
Fluisterzacht_Monsma
Fluisterzacht en haarzuiver

In het nieuwste boek van Dirk Monsma 'Fluisterzacht en haarzuiver' verkent hij het kunstonderwijs op speciale scholen. Op 17 mei nam Monique Vogelzang het eerste exemplaar van het boek in ontvangst. Voor leden van Cultuurconnectie geldt een speciale korting. Leden van Cultuurconnectie ontvangen hierover rechtstreeks bericht.

Lees meer...
Werkloos
Reparatie van het derde WW-jaar

Onlangs is in de besturen van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, en vervolgens in de Stichting van de Arbeid, besloten dat er een faciliteit wordt opgezet om, voor branches/ondernemingen die daar behoefte aan hebben, private aanvulling van de WW mogelijk te maken. Deze zogeheten ‘reparatie van het derde WW-jaar’ is nog een laatste uitvloeisel van het Sociaal Akkoord van 2013 om de inkorting van de publieke WW-duur via afspraken in de cao privaat te herstellen. In de afgelopen anderhalf jaar hebben de nodige voorbereidingen plaatsgevonden om uiteindelijk tot een faciliteit te komen die ook passend is binnen wet- en regelgeving en met zo min mogelijk administratieve lasten voor sectoren die gebruik gaan maken van de nieuwe faciliteit. Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) heeft recent een website gelanceerd waarop alles over de invoering van de Private Aanvulling WW en WGA wordt aangegeven en ook wat het voor werkgevers en werknemers betekent.

Arbowet
Wijziging Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is gewijzigd. De ingangsdatum van de wijzigingen is gesteld op 1 juli 2017. Werkgevers hebben allemaal met deze wijzigingen te maken, dus het is goed om op de hoogte te zijn van alle ins- en outs. Via deze link kunt u een gratis whitepaper downloaden waarin alle wijzingen staan genoemd.

Financiering 2
Veranderingen minimumloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2017. Werkgevers kunnen voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel.

Lees meer...
 
Ledennieuws
 
Vacature | Utrechts Centrum voor de Kunsten

Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) is per 1 september 2017 op zoek naar een Hoofd Muziek (Amateurkunst) m/v (0,8 - 1 fte). Het Hoofd Muziek zorgt voor het realiseren van een samenhangend en aantrekkelijk muziekeducatie programma voor lessen, cursussen en talentontwikkeling waarbij gedegen en innovatief muziekaanbod hand in hand gaan. Tevens draagt hij bij aan de verschillende producten van ‘De Winkel’ waarbij het UCK culturele ondernemers faciliteert. De slutingstermijn van deze vacature is 2 juli. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 4 juli. Kijk op de vacaturepagina van het UCK voor meer informatie.

 
Personalia
Anneke Duit nieuw Hoofd Kunst- en Cultuureducatie bij IVAK

Per september 2017 is Anneke Duit de nieuwe eindverantwoordelijk manager van de stichting IVAK, Centrum voor kunst en cultuureducatie in de DAL regio. Het bestuur van de nieuwe stichting, dat ontstaan is uit het besluit tot liquidatie van de gemeenschappelijke regeling IVAK, de Cultuurfabriek, heeft Anneke Duit officieel benoemd.

Lees meer

 
Agenda
 
ikTOON
1 t/m 30 juni
Tweede editie promotiecampagne 'Iktoon'

In juni 2017 vindt de tweede editie  van de promotiecampagne 'Iktoon' plaats.

In de maand juni worden er in het hele land activiteiten georganiseerd op het gebied van

...