Stadhouders Advocaten: nieuwe privacywetgeving, bent u er klaar voor?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze Europese Verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG regelt een versterking en uitbreiding van privacy-rechten en legt meer verantwoordelijkheid bij organisaties. Wat moet uw organisatie doen om hieraan te voldoen?


Quickscan
Stadhouders Advocaten biedt een quickscan aan. Deze scan geeft snel zicht op de belangrijkste gevolgen voor uw organisatie en biedt een plan van aanpak. Deze scan bestaat uit een telefonisch interview, bestudering knelpunten en bespreking op uw kantoor. De kosten bedragen voor de leden van de Cultuurconnectie EUR 750,- excl. BTW. Meer informatie: Clemens Mesker, mesker@stadhouders.nl of 030-2520855.