Abecon - IT oplossingen

Je wilt de kunst van het cultureel ondernemerschap tot in de puntjes beheersen. Mensen optimaal bedienen met laagdrempelig kunst- en cultuureducatie. Je steeds nadrukkelijker op de markt richten. Dat vergt professionaliteit en flexibiliteit. Abecon Course ondersteunt je met alle benodigde IT-functies. Alle medewerkers hebben via dezelfde database toegang tot actuele en betrouwbare informatie. Bovendien beschik je snel over actuele managementinformatie en rapportages. Altijd en overal.

Aan de basis staat het Microsoft Dynamics NAV platform: de wereldwijd gebruikte standaardsoftware voor het automatiseren van bedrijfsprocessen. Waarvan de gebruiksmogelijkheden helemaal toegesneden zijn op de rol of functie van de gebruiker. Abecon vulde deze oplossing aan met een breed palet aan standaardfuncties voor de Culturele organisaties, in nauwe samenwerking met de actieve gebruikersgroep en brancheorganisatie Cultuurconnectie. Het resultaat is een oplossing waarin u alle activiteiten en projecten snel en soepel kunt plannen, administreren én monitoren. En waar al ruim 40 instellingen naar volle tevredenheid mee werken.

Medio 2016 heeft Abecon de visie voor haar oplossing voor de Culturele (gecombineerde) organisatie gepresenteerd aan de gebruikersgroep van Abecon Course. Deze visie is gebaseerd op de pijlers samenwerking, uniformiteit, gebruiksgemak en altijd en overal gebruik kunnen maken van de nieuwste software.

Door het delen van kennis op het gebied van bedrijfsvoering en veranderingen in de branche kunnen de verschillende bedrijfsprocessen en werkwijzen binnen de culturele organisaties in Abecon Course op een uniforme wijze worden ondersteund. Dit maakt het vervolgens mogelijk dat alle deelnemende organisaties uit de voeten kunnen met dezelfde software, zonder dat daarvoor klantspecifieke aanpassingen benodigd zijn. Een van de grote voordelen hiervan is dat optimaal geprofiteerd kan worden van de jaarlijkse (branchespecifieke) uitbreidingen van Microsoft en Abecon Course. Een ander voordeel is dat hierdoor de volgende stap naar een volledige Cloud oplossing nog maar heel klein is. Met nieuwe ontwikkelingen binnen Abecon Course willen wij ook graag de naam voor dit standaard product presenteren: Abecon 1Course. Abecon 1Course staat voor de standaard alles in één oplossing voor de culturele branche waarbij voor zowel een Cloud als een lokale variant gekozen kan worden.

Contactgegevens
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Wesley Verster via wverster@abecon.nl of 06 282 40 788.