Arboned: wijzigingen Arbowet 2017

ArboNed

De afgelopen tijd bent u wellicht op verschillende manieren geïnformeerd over de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Nu de wet per 1 juli 2017 van kracht gegaan is, vertellen wij u graag meer over de gevolgen hiervan. Eén van de wijzigingen die de nieuwe Arbowet met zich meebrengt, gaat over het basiscontract. De Arbowet stelt het hebben van een dergelijk contract tussen werkgever en arbodienstverlener verplicht. Hierin moeten de minimale afspraken over de dienstverlening worden vastgelegd.


Wat verandert er nog meer?

In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.

Second opinion
De grootste aanpassing in de nieuwe Arbowet gaat over het uitvoeren van de second opinion. De second opinion geeft een werknemer het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen als deze twijfelt over het advies van de bedrijfsarts.

Overgangsperiode
U heeft tot uiterlijk 1 juli 2018 de tijd om alle punten uit de nieuwe Arbowet in orde te maken. De Inspectie SZW zal mogelijk op de aanwezigheid, de inhoud en de naleving van het basiscontract controleren en kan bij het ontbreken hiervan een boete opleggen.

ArboNed is de enige arbodienst met een academie in huis voor zijn professionals als ook voor zijn klanten. Met een landelijke dekking (ruim 70 locaties in Nederland) waarborgt ArboNed een kwalitatieve dienstverlening bij u in de buurt.

De bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en bedrijfsmaatschappelijk werkers van ArboNed zorgen er samen met u voor dat u aan de wettelijke poortwachter vereisten voldoet en begeleiden op een adequate wijze uitgevallen werknemers terug naar het werk. Zij doen dit onder andere door de problematiek achter het verzuim boven tafel te krijgen. De mogelijkheden en beperkingen van de verzuimende werknemer bespreken zij met de werkgever.

De consultants van ArboNed – experts op het gebied van veiligheidskunde, ergonomie, arbeidshygiëne en arbeids- en organisatiekunde – adviseren werkgevers over het creëren van condities voor werknemers om optimaal te kunnen functioneren in de organisatie, waardoor verzuim kan worden voorkomen.

Heeft u vragen en bent u nog geen klant van ArboNed en wilt u ook profiteren van de branchekorting van Cultuurconnectie? Neem dan contact op met ArboNed.

Contactpersoon: Jan Rozendal, salesmanager
Tel. 06-53787690
E-mail: jan.rozendal@arboned.nl 
Links: www.arboned.nl, www.arbonedacademy.nl 

Voor meer informatie: