CK Audit bij Parikvilla

Parkvilla

Onlangs vond bij Parkvilla in Alphen aan den Rijn de audit van Hobéon plaats. Parkvilla werd daarbij het certificaat verleend. Hierbij de bevindingen van de auditor.

Bij het bezoek aan Parkvilla heeft de auditor vastgesteld dat er met enthousiasme gewerkt wordt aan ‘het beleven van kunst en cultuur’, zoals in de missie is verwoord. Dat geldt in de eerste plaats voor de medewerkers van de afdeling kunsteducatie, waar de audit betrekking op had, maar lijkt gezien de informatie uit de tevoren toegestuurde documentatie en het feit dat er sprake is van een gezamenlijke aansturing ook van toepassing te zijn op de andere activiteiten die Parkvilla als organisatie ontwikkelt zoals Parkkunst, verhuur en foyer, parktheater en parkfilmhuis.

Medewerkers geven aan zich nauw betrokken te voelen bij de ontwikkelingen binnen Parkvilla en daar ook een belangrijke stem in te hebben.
Door een grote groep vrijwilligers actief in te zetten vervullen ze een maatschappelijk gewenst effect, waarin mensen actief betrokken worden in de samenleving en een zinvolle bijdrage kunnen leveren.

Uit de gesprekken tijdens de audit heeft de auditor geconcludeerd dat de medewerkers zich betrokken voelen bij de activiteiten van Parkvilla en daarbij ook het transitieproces ondersteunen. Parkvilla verzorgt een breed aanbod van individuele en groepsactiviteiten binnen alle kunstdisciplines en is ook actief in het reguliere onderwijs.

De auditor concludeert op basis van de gevoerde gesprekken dat Parkvilla een groot netwerk heeft en onderhoudt en daarbij extern georiënteerd is, wat voelbaar is bij de directie en bij de docenten.

Samenvattend heeft de auditor vertrouwen in de manier waarop Parkvilla werkt, in de kwaliteit van het aanbod en in de manier waarop Parkvilla de mogelijkheden voor de toekomst in kaart brengt en bediscussieert. Parkvilla werkt zoveel mogelijk met concrete (actie)plannen en/of projecten, waarmee het rondmaken van de kwaliteitscyclus goed controleerbaar wordt. Parkvilla stuurt zoveel mogelijk vraaggestuurd. Samen met de medewerkers en andere stakeholders voert Parkvilla op een zorgvuldige manier de discussie over de toekomst.

Samenvattend stelt de auditor vast dat Parkvilla aan alle normeisen van het cluster ‘Resultaten’ conform het kwaliteitskader CE&A voldoet.

Aanbevelingen ter verbetering Noodzakelijke verbeterpunten:
Geen aanbevelenswaardige verbeterpunten*