Deelnemers proeftuinen Certificeringskader 2018

Momenteel harmoniseert Cultuurconnectie in nauwe samenwerking met zes andere organisaties het bestaande certificeringssysteem, zodat er dadelijk één certificeringskader voor cultuurinstellingen, bibliotheken en taalorganisaties is. Cultuurconnectie sprak met de directeuren van de organisaties die hebben deelgenomen aan de 'proeftuinen' ten behoeve van de ontwikkeling van het Certificeringskader 2018. Hieronder vindt u hun relaas.

Fotografie: Simon Duijndam

Willem van Moort (BplusC)

"Nu kunnen wij zichtbaar maken dat kunsteducatie, bibliotheekwerk en het volksuniversiteitwerk één geïntegreerd geheel vormen en dat kunnen we nu in onze certificering laat zien. Dat er samenhang is tussen deze functies."

Lees hier het volledige interview

Fotografie: Erik Jan Koopmans, Ruben van Vliet

Lieuwe Toren (Cultuur Kwartier Sneek)

"De grootste winst zit toch wel in het feit dat wij onze propositie helder hebben gekregen en alles weer op één lijn hebben kunnen krijgen."

Lees hier het volledige interview.

Hilda Vliegenthart (Nieuwe Nobelaer)

"Het is denk ik heel belangrijk om een audit niet als onwenselijke inmenging te zien, integendeel: er wordt door inhoudelijk experts meegekeken en daar kan je alleen maar van profiteren."

Lees hier het volledige interview

Ariane Kop (De Kom)

"Ik denk dat onze realiteit, de realiteit van een culturele organisatie die meerdere functies in zich verenigt, zich steeds vaker zal voordoen. Als organisatie, maar ook als branche, moeten we daar op inspelen en voorbereid zijn."

Lees hier het volledige interview