Herziening Europese detacheringsrichtlijn

Werknemer moet in hele EU zelfde salaris krijgen als collega.

De Europese detacheringsrichtlijn is herzien. Tijdelijke werknemers uit een ander EU-land krijgen volgens de herziene richtlijn dezelfde beloning voor hetzelfde werk als hun collega’s in het gastland. Op deze manier moet voorkomen worden dat er in een land concurrentie op beloning plaatsvindt. Op uit Europa gedetacheerde werknemers bij onze leden moeten dus de arbeidsvoorwaarden uit de CAO Kunsteducatie worden toegepast.

Het akkoord is het resultaat van anderhalf jaar moeizaam onderhandelen tussen de EU-lidstaten over herziening van de zogenoemde Europese detacheringsrichtlijn. De richtlijn gaat over vier jaar in de hele EU gelden maar vooralsnog niet voor de transportsector. Daarna zal deze nog omgezet moeten worden in nationale wetgeving. Het akkoord tussen de EU-ministers van Sociale Zaken in Luxemburg betekent dat bijvoorbeeld Polen die tijdelijk in Nederland werken een gelijk loon krijgen en niet langer het minimumloon van het gastland. De detacheringsperiode is maximaal twaalf maanden maar kan eventueel met zes maanden worden verlengd.

In de cultuursector kan de richtlijn van belang worden wanneer Europese werknemers en gezelschappen gedetacheerd worden naar Nederland. In de branche kunsteducatie en volksuniversiteitswerk zal dit niet vaak voorkomen. Voor aanpalende branches zoals de podia en de producenten heeft het wat meer effect. Meestal zal het inlenen van medewerkers via een producent gaan, een kostenstijging van de productie kan dan het gevolg zijn. Ook kunnen administratieve lasten toenemen doordat de inlener in de toekomst zal moeten aantonen dat hij conform de Nederlandse collega’s beloont. Wij brengen onze leden op de hoogte wanneer de richtlijn in wetgeving zal worden geïmplementeerd.