Inschrijving Leiderschap in Cultuur loopt tot 31 maart

LinC

Inschrijving Leiderschap in Cultuur loopt tot 31 maart

Sinds 2013 kent Nederland een leiderschapsprogramma voor de cultuursector: Leiderschap in Cultuur (LinC). Het leerprogramma wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en Kennisland i.s.m. HKU en Coaching in de cultuur. LinC biedt cultuurprofessionals de mogelijkheid veertien maanden lang, naast hun bestaande werkzaamheden, te werken aan leiderschap, professionalisering, groei en ontwikkeling. Het programma richt zich daarbij op een brede en diverse groep aan deelnemers: LinC wil een plek zijn waar de cultuursector elkaar ontmoet en samen werkt aan innovatie.

LinC is dan ook, meer dan een opleiding, een programma waarin deelnemers zelf een stem hebben en de ruimte krijgen om te experimenteren met de vraagstukken waar ze in hun werk mee te maken hebben. LinC is ook een groeiend netwerk van cultuurvernieuwers. Honderd deelnemers begonnen tot dusverre aan het programma, in september start opnieuw een groep van veertig participanten. Het is de laatste keer dat LinC in de huidige vorm wordt aangeboden. Het is daarmee een unieke kans om te werken aan persoonlijk leiderschap en samen met andere professionals aan de slag te gaan met vraagstukken die voor de hele sector relevant zijn. Meer informatie over LinC is te vinden op de website: http://leiderschapincultuur.nl/.

Let op: de inschrijftermijn loopt tot en met 31 maart!