Interview Ariane Kop (De Kom)

Ariane Kop (De Kom, Nieuwegein) heeft namens haar organisatie zitting genomen in de werkgroep die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het Certificeringskader 2018. Cultuurconnectie sprak met haar over haar ervaringen binnen de werkgroep.

Waarom heb je besloten om in de werkgroep zitting te nemen?

"Ik ben directeur van De Kom in Nieuwegein en dat is een organisatie die meerdere functies vervult: naast kunstencentrum zijn wij namelijk ook een stadstheater. Die dubbelfunctie wekte mijn interesse om mee te doen aan de ‘proeftuinen’ en zitting te nemen in de werkgroep. Cultuurconnectie had natuurlijk al een kwaliteitszorgsysteem, maar als stadstheater zijn wij ook lid van een andere branchevereniging (red: VSCD) die dat nog niet heeft. Omdat wij als organisatie sterk in ontwikkeling zijn, wilde ik alvast onderzoeken wat er mogelijk is. Ook om daarin het perspectief van een theater te vertegenwoordigen."

Wat zijn jouw ervaringen geweest tot nog toe?

"Concrete ervaringen heb ik nog niet. Als organisatie werken wij nog gestaag naar het moment toe waarop wij onze certificering gaan oppakken. Om nu al echt een certificeringstraject te doorlopen als ‘proeftuin’, kwam in onze ontwikkelingsfase nog iets te vroeg. Tegelijkertijd hebben mijn bemoeienissen in de werkgroep er toe bijgedragen dat ik nog scherper zie waar wij ons naar toe ontwikkelen. Die voorbereiding is waar wij ons als De Kom nu op richten. Ik weet zeker dat het moment gaat komen waarop wij het certificeringstraject met vertrouwen in kunnen gaan en ik ben blij dat er dan een basis ligt waar wij als multifunctionele organisatie mee uit de voeten kunnen."

Wat waren jouw ervaringen binnen de werkgroep?

"Wat mij opviel in de bijeenkomsten van de werkgroep Certificering 2018 was dat - ondanks het feit dat er heel verschillende bloedgroepen aan tafel zaten en iedereen zijn eigen achtergrond en specifieke benadering had ten aanzien van kwaliteitszorg - er een constructieve sfeer was, waardoor er vertrouwen was dat er iets goeds uit ging komen. Zoals zo vaak denken we allemaal dat we zo ontzettend verschillend zijn, maar uiteindelijk blijkt dat enorm mee te vallen en hebben wij meer gemeen dan aanvankelijk gedacht."

Welke ontwikkelingen voorzie je welke van belang zijn voor de kwaliteitszorg?

"Ik denk dat onze realiteit, de realiteit van een culturele organisatie die meerdere functies in zich verenigt, zich steeds vaker zal voordoen. Als organisatie, maar ook als branche, moeten we daar op inspelen en voorbereid zijn. Vandaar mijn interesse en betrokkenheid bij wat Cultuurconnectie nu met ons aan het doen is."