Interview Lieuwe Toren (Cultuur Kwartier Sneek)

Cultuur Kwartier Sneek is één van de organisaties die in 2017 heeft deelgenomen aan de 'proeftuinen' voor het Certificeringskader 2018. Lieuwe Toren had namens zijn organisatie ook zitting in de werkgroep die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het Certificeringskader 2018. Cultuurconnectie sprak met hem over zijn ervaringen binnen de 'proeftuinen' en zijn deelname aan de werkgroep.

Fotografie: Ruben van Vliet, Erik Jan Koopmans

Waarom wilde je mee doen aan de proeftuinen?

"Wij zijn aangesloten bij liefst drie brancheorganisaties - Cultuurconnectie, de VSCD en de VNPF - en ik moet er niet aan denken om op drie terreinen gecertificeerd te moeten worden!  Ik zie veel winst om dit samen te doen. Het is van mij uit ook een poging om een beweging te forceren; dat andere organisatie geprikkeld worden om ook op dit spoor te gaan zitten. Dat is mijn toekomstgerichte houding, want ik voorzie dat er steeds meer cultuurclusters zoals het onze zullen worden gevormd."

Wat zijn jouw ervaringen geweest in het certificeringstraject?

"Wat enorm prettig was, was dat de auditor direct doorkreeg dat we echt geïntegreerd zijn en als één bedrijf opereren. Dat kreeg hij ook terug van klantpanels die werden bevraagd. Het was al met al veel werk, maar we kregen dan ook terug dat we het perfect hadden voorbereid en dat is een mooie pluim voor onze organisatie. Voor wat de rol van het theater betreft zien wij dat de mechanismen een beetje anders zijn: wij hopen dat dát onderdeel nog meer uitgewerkt wordt. Er was op de werkvloer best wel veel scepsis tegenover het certificeren: er was een houding van “als het nuttig is, is het dan ook meteen noodzakelijk?”. Het mooie was dat nu alle medewerkers hier een heel positief gevoel aan hebben overgehouden. Er is nu meer bewustzijn over wat er allemaal achter de activiteiten schuil gaat, wat de gedachtegang is en hoe je tot een bepaalde creatie komt; er wordt niet langer op de automatische piloot een programmeringsjaar opnieuw opgestart, zoals dat eerder ging. Mensen in de organisatie zijn over de langere termijn gaan nadenken, meer over wát we doen en voor wie."

Wat pakte er goed uit bij Cultuur Kwartier?

"We hebben aangetoond dat we in volledige synergie opereren. Dat we het model al hadden, maar het nu ook daadwerkelijk gerealiseerd hebben."

Wat is volgens jou de grootste winst in het geharmoniseerde certificeringskader?

"Belangrijk is dat duidelijk is gemaakt dat onze aandacht voor jongerencultuur geen geïsoleerde positie heeft binnen ons bedrijf, maar dat het een geïntegreerd onderdeel is. Maar de grootste winst zit toch wel in het feit dat wij onze propositie helder hebben gekregen en alles weer op één lijn hebben kunnen krijgen. We zijn vijf jaar geleden begonnen met het bouwen aan een multifunctionele organisatie, dus het samen krijgen van de bedrijfscultuur is iets wat tijd kostte. Eerst moest alles natuurlijk gewoon doorlopen, daarna kwam er bezinning en vervolgens ontstond er de ruimte om dit te doen. Dit bewustwordingsproces kwam precies op het juiste moment. We bewaken onze profiel wel, want de schaduwkant van synergie kan zijn dat sommigen (bijvoorbeeld een specifieke doelgroep van ons podium) een andere behoefte hebben: de klant heeft niet altijd boodschap aan synergie, die wil zijn of haar specifieke behoefte bevredigd zien. Nu hebben we echter wel een verhaal bij waarom we doen wat we doen. Het is nu nog de uitdaging om daar iedereen blij mee te maken. Maar ik zie gewoon dat onze instelling groeit."

Wat waren jouw ervaringen binnen de werkgroep?

"Het is een club mensen die met heel veel gevoel voor kwaliteit en op een heel plezierige manier heeft samen gewerkt. Ik heb dit als bijzonder plezierig ervaren. Vanuit mijn positie wilde ik ook het theater aan bod laten komen en die ruimte kreeg ik ook. Ik gun dat anderen ook: dat er aandacht is voor andere functies en rollen. Laat iedereen aan het woord."

Welke ontwikkelingen voorzie je welke van belang zijn voor de kwaliteitszorg?

"Ik hoop op verdere samenwerking op drie gebieden: één cao voor de cultuur, één gezamenlijk kwaliteitszorgsysteem én collectieve marketing. Ik denk dat dat heel belangrijk is, niet alleen voor onze branche, maar voor de hele culturele sector. Voor mij en mijn organisatie verwacht ik bovendien, dat als we vanaf nu een ‘levend archief’ aanhouden en bijhouden, het over vier jaar – wanneer we onze certificering hernieuwd moet worden – het nauwelijks meer werk zal betekenen."

Voor meer informatie: