Presentatie Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector

Op dinsdag 14 november 2017 wordt in Den Haag de 'Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector' gepresenteerd in het bijzijn van de voorzitters van de SER en van de Raad voor Cultuur.

Achtergrond

In 2016 kreeg Kunsten ’92 van minister Bussemaker de opdracht om met alle relevante betrokkenen een Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector op te stellen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan deze arbeidsmarktagenda. Hierin staan actiepunten voor het arbeidsmarktbeleid van de gehele culturele en creatieve sector in Nederland. De agenda richt zich op de uitvoering door de sector zelf van de belangrijkste aanbevelingen uit het advies Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (2017) van de Sociaal Economische Raad (SER) en Raad voor Cultuur. De uitvoering van de agenda heeft tot doel de arbeidsmarktpositie van werkenden in de creatieve sector te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame, toekomstbestendige en bloeiende culturele en creatieve sector in Nederland. Cultuurconnectie is nauw betrokken geweest bij het opstellen van deze arbeidsmarktagenda en heeft ook in het vervolg nog een belangrijke rol te vervullen.

Programma

Door de verschillende betrokkenen zal op 14 november worden toegelicht hoe zij de uitvoering van de agenda ter hand denken te nemen. Aansluitend op de presentatie is er tijdens een diner de mogelijkheid om deze plannen verder te verkennen.

  • Datum: dinsdag 14 november 2017
  • Tijd: 15.30-20.00 uur
  • Locatie: de Rode Olifant, Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via deze link.