Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen nieuw lid Cultuurconnectie

MOH

De leden van Cultuurconnectie verwelkomen Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen als nieuw lid, die zich hierbij graag aan u voorstelt.

Stichting MOH, opgericht in juli 2012, is een initiatief van de drie Haaksbergse muziekverenigingen: Haaksbergse Harmonie, Crescendo Buurse en Muziek-Uniek.

Toen in het najaar van 2011 het bericht kwam dat de muziekschool in de gemeente Haaksbergen ging sluiten moest er een oplossing komen. Deze gemeente, waar muziek een belangrijke rol speelt, zonder muziekonderwijs, dat kon niet! De koppen werden bij elkaar gestoken en een paar maanden later was de stichting een feit. Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen is geen traditionele muziekschool, maar heeft een coördinerende en faciliterende rol, waarbij zelfstandigheid van de docenten wordt gestimuleerd en waarbij een gezonde onderlinge concurrentie leidt tot een optimale mix van prijs en kwaliteit.

Docenten en leerlingen worden door bemiddeling van Stichting MOH met elkaar in contact gebracht. De basis van de organisatie is gelegd door de benoeming van de bestuursleden en de aanstelling van een coördinator. De docenten die bij de gemeente in dienst waren, werden direct bij de nieuwe stichting betrokken en ook meldden zich een aantal docenten vanuit de regio.

Voor het volgen van muzieklessen via de stichting is het niet nodig lid te worden van één van de drie muziekverenigingen. We hebben leerlingen die via de verenigingen les nemen, maar ook veel leerlingen die kozen voor particuliere lessen weten Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen te vinden.

Inmiddels zijn we een aantal lesjaren verder en wordt er op twee locaties aan een groot aantal leerlingen in alle leeftijden les gegeven op alle gangbare instrumenten en ook zangles, pianobegeleiding bij zang en band coaching zijn mogelijk. We geven individuele lessen, maar vinden samenspel ook heel belangrijk. Daarom organiseren we voorspeelavonden en concerten en spelen laten we de leerlingen optreden op diverse markten en bandjesavonden. We zijn flexibel in onze aanpak, als er vraag is naar een vorm van muziekles of een bepaald instrument, dan spelen we daar op in. De samenwerking met de drie muziekverenigingen is hierbij waardevol.

Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen heeft laten zien dat het mogelijk is muziekonderwijs te behouden en dat een nieuwe vorm van werken en samenwerken tot veel moois kan leiden. We delen de door ons opgedane ervaringen dan ook graag met anderen.

Deze bijdrage is geschreven door Violette Vis – Jonkers, Coördinator Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen. Voor meer informatie kunt u een email sturen aan info@stichtingmoh.nl