Tiende druk van Arbeidsrecht in de praktijk!

Stadhouders advocaten

Bij SDU verschijnt deze maand alweer de tiende druk van het boek Arbeidsrecht in de Praktijk. Dit, volgens de uitgever het meest gebruikte handboek voor het arbeidsrecht in Nederland, wordt geschreven door de advocaten van de sectie arbeidsrecht van Stadhouders Advocaten.

Het boek behandelt de dagelijkse praktijk van het arbeidsrecht en is niet alleen bedoeld voor juristen, maar ook voor niet-juristen die regelmatig met vragen over het arbeidsrecht te maken hebben, zoals HRM-adviseurs, bedrijfsartsen, accountants e.a.. Arbeidsrecht in de praktijk wordt veel gebruikt voor praktijkgerichte opleidingen in het arbeidsrecht.

De tiende druk beschrijft de praktijk van het arbeidsrecht per 1 juli 2016, één jaar na de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Ook alle andere nieuwe wetgeving die in het afgelopen jaar van kracht geworden is, wordt in deze druk behandeld, zoals de Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd, de Wet aanpak schijnconstructies, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, wijzigingen in de Werkloosheidswet en andere belangrijke nieuwe regelingen zoals de Uitvoeringsbesluiten van het UWV.

Voor vragen over dit boek kan contact worden opgenomen met Dirk van Genderen, vangenderen@stadhouders.nl.

Speciale aanbieding voor leden van Cultuurconnectie:
Stadhouders Advocaten biedt tien gratis exemplaren aan voor de eerste tien leden die zich daar voor aanmelden op het adres wachsmuth@stadhouders.nl. Arbeidsrecht in de praktijk kan verder rechtstreeks besteld worden bij SDU: https://www.sdu.nl/arbeidsrecht-in-de-praktijk-wwz-editie-.html. Het boek kost dan € 42,41 excl. BTW en wordt gratis bezorgd. Het boek ligt vanaf 31 augustus in de boekhandel.