CAO Kunsteducatie

De CAO Kunsteducatie is van toepassing op alle leden van Cultuurconnectie en hun werknemers, uitgezonderd de volksuniversiteiten. In totaal heeft de vereniging daarmee een bereik van circa 8.000 medewerkers. Organisaties die de CAR-UWO nog toepassen krijgen ontheffing van toepassing.

Nieuwe CAO Kunsteducatie 1 juli 2019 - 1 juli 2021

10 januari 2020:

De leden van Cultuurconnectie hebben ingestemd met het akkoord over de tussen-CAO Kunsteducatie 2019-2021. De stemming sloot op 1 januari 2020, vrijwel alle leden stemden in. Wel werd door velen de wens bekrachtigd er alsnog een gezamenlijke CAO met de Openbare Bibliotheken van te maken. Dit is ook uitdrukkelijk ons goede voornemen voor het nieuwe jaar.

De nieuwe CAO Kunsteducatie betekent voor de medewerkers Kunsteducatie die onder het bereik van de CAO vallen onder andere een loonsverhoging van 3% per 1 januari 2020. De afspraken uit het cao-akkoord worden de komende weken nog in tekst verwerkt, daarna zal er een nieuwe versie van de gehele cao worden gepubliceerd. Wel zijn de nieuwe salaristabellen al beschikbaar.

De CAO Kunsteducatie zal vervolgens worden aangemeld en vervolgens ook voor algemeen verbindend verklaring worden voorgedragen bij het ministerie van SZW.

CAO Kunsteducatie tot 1 juli 2020

27 juni 2019:

De CAO Kunsteducatie is op 27 juni 2019 deels verlengd tot 1 juli 2020. De Collectieve Arbeidsovereenkomst Kunsteducatie heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019. Voor de artikelen in relatie tot de Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie geldt een looptijd tot 1 juli 2020.

Vanaf 1 juli 2019 zijn hiermee de bepalingen uit de CAO KE omtrent de afwijkende afvloeiingsvolgorde en de Sectorale ontslagcommissie Kunsteducatie (SOK) gecontinueerd. Dit betreft het hoofdstuk 13B CAO en Bijlage 5.

De cao is aangemeld in gewijzigde vorm, waarbij deze artikelen een langere looptijd hebben gekregen. Dit in anticipatie op een gezamenlijke cao met de Openbare Bibliotheken. Cao-partijen zetten vol in op een gezamenlijke cao met de bibliotheken. 

Het eerdere persbericht van 30 november 2018 over het akkoord CAO Kunsteducatie 2019 kunt u downloaden via deze link. De tekst van het onderhandelaarsakkoord per 1 januari 2019 is te downloaden via deze link.

Actueel

Er zijn op dit moment geen nieuwsitems beschikbaar.