Meldpunt schade coronacrisis

Inventarisatie economische gevolgen coronavirus/COVID-19

Cultuurconnectie heeft een meldpunt ingericht om de economische gevolgen binnen de sector kunst- en cultuureducatie in kaart te brengen, zowel voor leden van Cultuurconnectie als de 'vrije aanbieders'. Voor het bepalen van de noodzakelijke steun, is het essentiëel dat de branche informatie aanlevert om de economische gevolgen aantoonbaar te maken.

Voorlopige inschatting economische schade

Momenteel heeft ruim 40% van de leden (per 23 maart 2020) van Cultuurconnectie gereageerd op onze oproep om de economische gevolgen van de crisismaatregelen via dit meldpunt in te voeren. Op basis van de gegevens die organisaties aan ons hebben doorgegeven, is een voorlopige inschatting gemaakt dat de sector kunst- en cultuureducatie per maand € 11,6 miljoen schade lijdt. De voorlopige onderzoeksresultaten worden geanonimiseerd en geaggregeerd gedeeld met de rekenmeesters die in opdracht van het ministerie van OCW de schade binnen de sector cultuur in kaart brengen om de omvang van de steunmaatregelen te bepalen. Met het oog op komende ontwikkelingen houden wij het meldpunt online, zowel voor leden van Cultuurconnectie als de 'vrije aanbieders'. Voor het bepalen van de noodzakelijke steun, is het essentieel dat eenieder die dat nog niet heeft gedaan, informatie aanlevert om de economische gevolgen aantoonbaar te maken.

Inventarisatieformulier

Door het online formulier in te vullen helpt u mee om de economische gevolgen in kaart te brengen en daarmee bij te dragen aan een juiste inschatting en opzet van de hulpmaatregelen die de regering heeft voorgenomen te nemen.

De eerder genoemde meldpunten van de Kunstenbond (meldpunt voor zzp'ers) en de Boekmanstichting (algemene survey) zijn ook nog steeds online.