Meldpunt schade coronacrisis

Inventarisatie economische gevolgen coronavirus/COVID-19

Cultuurconnectie heeft een meldpunt ingericht om de economische gevolgen binnen de sector kunst- en cultuureducatie in kaart te brengen, zowel voor leden van Cultuurconnectie als de 'vrije aanbieders'. Voor het bepalen van de noodzakelijke steun, is het essentiëel dat de branche informatie aanlevert om de economische gevolgen aantoonbaar te maken.

Eerdere inschattingen economische schade

In het voorjaar van 2020 had ruim 40% van de leden van Cultuurconnectie gereageerd op onze oproep om de economische gevolgen van de crisismaatregelen via dit meldpunt in te voeren. Op basis van de gegevens die organisaties toen aan ons hebben doorgegeven, is een voorlopige inschatting gemaakt dat de sector kunst- en cultuureducatie per maand € 11,6 miljoen schade lijdt. De voorlopige onderzoeksresultaten werden geanonimiseerd en geaggregeerd gedeeld met de rekenmeesters die in opdracht van het ministerie van OCW de schade binnen de sector cultuur in kaart brengen om de omvang van de steunmaatregelen te bepalen.

Inventarisatieformulier

Na de eerdere schade-inventarisaties, is er vanuit de Taskforce culturele en creatieve sector een nieuwe schade-inventarisatie opgestart, specifiek gericht op de coronasteun van de Nederlandse gemeenten. Door het onderstaande online formulier in te vullen, helpt u mee om de economische gevolgen in kaart te brengen en daarmee bij te dragen aan een juiste inschatting en opzet van de hulpmaatregelen die voor de sector nodig zijn.

N.B. Het is ook mogelijk om via deze directe link naar het invulformulier te gaan of de link te delen met uw relaties voor wie dit relevant is.