Overzicht maatregelen leden

Welke leden hebben welke maatregelen getroffen?

Alle leden van Cultuurconnectie volgen de richtlijnen en bepalingen van het RIVM en de rijksoverheid. Uitgangspunten hierbij zijn om de veiligheid van hun cursisten en klanten te waarborgen, en de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Actueel

Bij de eerdere tijdelijke sluiting van locatie(s), het stilleggen of herplannen van activiteiten en evenementen tot 6 april 2020, werd proactief aansluiting gezocht bij de maatregelen die op dat moment golden voor scholen en sportverenigingen.

Overzicht maatregelen

Onderstaand overzicht bevat links naar de diverse aankondigingen die per 16 maart 2020 door de lidorganisaties zijn gedaan met betrekking tot de getroffen maatregelen.

Staat u erbij?

Staat u als lid niet in dit overzicht of is de vermelde informatie niet correct? Wilt u melding doen van andere acties die uw hebt ondernomen? Laat ons dit dan weten via info@cultuurconnectie.nl of bel ons via het algemene nummer 030-2303740.