Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie

Downloadpagina

ATTENTIE

Per 25 september 2021 zijn de nieuwe, versoepelde coronamaatregelen in werking getreden. Met deze verregaande versoepelingen is het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie en de bijbehorende Branchespecifieke aanvullende richtlijnen voor de branche niet langer van toepassing en zijn derhalve op onze microsite buiten werking gesteld.

Titel: Protocol verantwoord naar een les/cursus/training

Doelsector: cultuureducatie en -participatie (muziekscholen, centra voor de kunsten en volksuniversiteiten, zowel voor individuele als groepslessen)

Versie: 26 juni 2021

Download het protocol

N.B. voor meer informatie over het protocol en de aanvullende richtlijnen die de branche heeft ontwikkeld, gaat u naar de uitgebreide informatiepagina van het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie.