Landelijk diploma HaFaBra

Cultuurconnectie en de muziekbond KNMO hebben, in nauwe samenwerking met het LKCA, gewerkt aan het harmoniseren van de landelijke richtlijnen en de opleiding- en examen-uitvoeringspraktijk om uiteindelijk te komen tot één landelijk diploma.

Dit landelijke diploma is ondergebracht bij het Landelijk examenbureau. Dit bureau is bij de KNMO ondergebracht.

  • Vragen en bestellingen met betrekking tot de diploma’s kunt u stellen aan het Landelijke examenbureau.
  • Kosten per diploma voor leden van Cultuurconnectie en KNMO bedragen € 1,85.
  • De nieuwe richtlijnen kunt u downloaden van de website van het LKCA.
    Raamleerplan blaasinstrumenten
    Raamleerplan slagwerk
  • Het examenreglement voor opleidingen tot landelijk erkend diploma blaasinstrumenten en slagwerk kunt u hier downloaden.

Contactgegevens Landelijk Examenbureau:

KNMO Utrecht
Petra van der Aart
p/a Ganzenmarkt 6
3512 GD UTRECHT
Tel.: 085 – 7822810 (maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur)
e-mail
website