Cultuurzorg

Publiek / private samenwerking

Vanuit de wens tot verbreding van het bestaansrecht zullen we ook buiten de sector nieuwe verbindingen leggen, bijvoorbeeld met sport, zorg, onderwijs en welzijn. Het eerste onderwerp waarop we activiteiten zullen ontwikkelen is de samenwerking tussen cultuur en zorg. We zijn in 2015 gestart met een eigen symposium over dit onderwerp en zullen de logische samenwerkingspartners in 2016 verder op gaan zoeken.
De vereniging wil de markt voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk vergroten door middel van het aanboren van nieuwe markten en nieuwe afnemers. Dit kunnen de leden op eigen kracht doen of in samenwerking met andere partijen.

Het besef van belang, nut en noodzaak van cultuureducatie wordt versterkt door samenwerking en verankering in andere sectoren dan cultuur. Welzijn, zorg en onderwijs bijvoorbeeld: ook in die sectoren kan cultuureducatie en –participatie veel betekenen voor individuen en gemeenschappen. Samenwerkingsverbanden met nieuwe partners zullen door de vereniging gezocht en onderhouden worden ten behoeve van nieuwe terreinen van dienstverlening. Daar waar Cultuurconnectie een rol kan vervullen zullen we daar verantwoordelijkheid in nemen.

Voor meer informatie: