Ook de nieuwsbrief van Cultuurconnectie ontvangen? Schrijf je in!

Deel via social media

Masterclasses

Cultuurconnectie organiseert voor de aangesloten volksuniversiteiten elk jaar een reeks masterclasses. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor directeuren, coördinatoren en voorzitters van de volksuniversiteiten. Het doel is om zoveel mogelijk volksuniversiteiten de kans te geven zich als professionele partner steviger te kunnen verbinden aan hun lokale omgeving en hen daarvoor de instrumenten aan te reiken. Daarnaast wordt het ontwikkelen en versterken van volksuniversiteitswerk in de breedste zin van het woord beoogd.

De bijeenkomsten stellen de volksuniversiteiten in de gelegenheid ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Het wordt als zeer prettig ervaren om kennis te nemen van de diverse strategieën, waarmee collega-volksuniversiteiten werken. Door regelmatige intervisie met collega’s ontstaat het gevoel dat men er niet alleen voor staat. Daarnaast stimuleert het onderlinge samenwerking.

Masterclass volksuniversiteiten 2.0 najaar 2015

De ‘Masterclass volksuniversiteiten 2.0 najaar 2015’ bestond uit twee bijeenkomsten van één gehele dag met een interval van enkele weken. ’s Ochtends was een expert te gast, ‘s middags werd ingegaan op de nadere concretisering voor de eigen organisatie.

Aan de hand van concrete business cases werd verdieping aangebracht op de volgende thema’s:

  1. Strategisch denken en werken, hoe vertaalt zich dat in een strategisch plan? Het gaat om het verzamelen van informatie, het maken van heldere analyses, kiezen en prioriteren, vertalen in een plan, fasering aanbrengen en monitoring en borging inrichten.
  2. Resultaatgerichte samenwerking Volksuniversiteiten met partners in het (cultuur)educatieve veld (bibliotheken, theaters, kunstencentra, erfgoedcentra).
  3. Krachtenveld- en netwerkanalyse, hoe bepaal je potentiële meerwaarde, bepalende succesfactoren in samenwerking, hoe organiseer je samenwerking, tot op welk niveau, met welke risico’s?
  4. Het lokale netwerk: de do’s & don'ts van sponsoring en partnership.

De aanpak van de masterclasses is gericht op verdieping van kennis en inzichten én op de werking in de praktijk. Interactief, pragmatisch, inspirerend!

meer