Werkgeverszaken

Cultuurconnectie ondersteunt haar leden op het gebied van werkgeverszaken en organisatievraagstukken. Zo onderhandelt ze over een CAO Kunsteducatie en kunnen leden met vragen over werkgeverszaken terecht bij de CAO-helpdesk.

CAO Kunsteducatie

Op de CAO-KE informatiepagina vindt u nieuws en kunt u de huidige en oude cao's inzien. U vindt hier de meest recente versie van de CAO Kunsteducatie. Deze heeft een looptijd van 1 januari tot 31 december 2024.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden vormen een belangrijk thema voor de leden van Cultuurconnectie. De branche is in beweging en daarmee de arbeidsrelaties ook. Modernisering van de CAO staat dus hoog op de agenda. Sociale partners verrichten via de stichting OAK in samenwerking met Tilburg University een onderzoek naar de toekomst van arbeidsvoorwaarden in de branche, waarmee input voor de CAO-onderhandelingen wordt gegenereerd. Samen met de leden wordt op zoek gegaan naar een toekomstbestendige structuur voor arbeid. Ook een mogelijke harmonisering met de CAO Openbare Bibliotheken staat hoog op de arbeidsvoorwaardenagenda.

Sociale Veiligheid

Dagelijks is het in het nieuws: berichten over sociale veiligheid. Organisaties moeten hierop beleid voeren. Cultuurconnectie ondersteunt als brancheorganisatie haar leden met tools en andere handreikingen om dit makkelijker te maken.

Lees meer...

Arbocatalogus en branche RI&E Kunsteducatie

Werken in de sector kunsteducatie is prachtig, maar natuurlijk kan het altijd beter. Om de zorg voor veiligheid en gezondheid beter te borgen hebben CAO -partijen in de sector kunsteducatie gezamenlijk een Arbocatalogus en een branche RI&E samengesteld. Deze hangen nauw met elkaar samen. De Arbocatalogus beschrijft achtergronden en oplossingen voor veel komende vraagstukken binnen de kunsteducatie. Met het RI&E- instrument vormt u gemakkelijk uw eigen arbobeleid waarbij steeds naar de catalogus wordt gegrepen. Arbobeleid en het regelmatig uitvoeren van een RI&E is verplicht. Niet naleven van Arbo regelgeving kan tot hoge boetes van Inspectie SZW leiden of hoge claims in geval van aansprakelijkheid.

Lees de vernieuwde arbocatalogus 2023.
Leeswijzer: De informatie zoals beschreven in de arbocatalogus is nog onder voorbehoud van toetsing door arbeidsinspectie.

Meer informatie over de RI&E en een korte handleiding is voor leden van Cultuurconnectie beschikbaar op het Ledennet.

Geschil met de ondernemingsraad: Bedrijfscommissie Markt II

De belangrijkste taak van de bedrijfscommissie Markt II is het desgevraagd bemiddelen tussen partijen bij een geschil dat is te herleiden tot de Wet op de ondernemingsraden (Wor). Tot juli 2013 gold de verplichting om een geschil aan de commissie voor te leggen voordat partijen naar de kantonrechter konden stappen. Die verplichting is inmiddels vervallen, maar de route langs de bedrijfscommissie blijft interessant, onder andere omdat er geen kosten aan verbonden zijn.

Naast de ondernemer en de ondernemingsraad kunnen in bepaalde gevallen ook individuele werknemers of vakbonden zich tot de commissie wenden. Het secretariaat van de Bedrijfscommissies Markt I en Markt II is ondergebracht bij de SER.

De bedrijfscommissie Markt II is ingesteld door de Bestuurskamer van de SER voor ondernemingen in de zorg, welzijn en sociaal-culturele sectoren. Nienke de Bruijn is plaatsvervangend lid namens Cultuurconnectie en de VOB tot de commissie is toegetreden.


Documenten: