Volksuniversiteit Zaanstreek

Contactgegevens

Volksuniversiteit Zaanstreek
p/a Hof van Zaenden 65
1508 XD Zaandam
06-21537848
Bieden van platform voor aanbieders van cursussen, lezingen, workshops, excursies op een breed terrein.
Korte omschrijving aanbod:
cursussen, lezingen rond taal, mens en maatschappij, filosofie, enz. Aanbod wordt op dit momentontwikkeld. Start voorzien najaar 2016.