Cultuurconnectie Risk

Cultuurconnectie Risk is een service van Cultuurconnectie waarvan de aangesloten instellingen kosteloos gebruik kunnen maken. De adviseurs van Cultuurconnectie Risk adviseren over het voorkomen en beperken van risico’s. Dat kan zijn op het gebied van brand- en inbraakpreventie, Bedrijfshulpverlening en RI&E tot het verzekeren van risico’s die een te grote bedreiging vormen voor het voortbestaan van de instelling.

Cultuurconnectie Risk

Om een goed beeld te krijgen van uw kansen en bedreigingen hebben wij de Risicoscan ontwikkeld. Deze uitgebreide scan kost € 500,- maar is gratis voor de aangesloten instellingen.

Cultuurconnectie Risk heeft het aanbod aan producten en verzekeringen afgestemd op de kenmerken van de branche. Zo hebben wij bijvoorbeeld een speciale regeling voor het verzekeren van instrumenten, bieden wij goede bescherming tegen bestuurdersaansprakelijkheid en kunnen we leraren die verder gaan als freelancers een basispakket bieden waardoor ze geen onnodige risico’s lopen.

Concordia de Keizer

Concordia de Keizer is per februari 2019 nieuw preferred supplier en partner van Cultuurconnectie onder het label ‘Cultuurconnectie Risk’. Zij adviseren onze leden over het voorkomen en beperken van risico’s. Dat kan zijn op het gebied van schadepreventie en inzetbaarheid van werknemers, tot het verzekeren van (aansprakelijkheids) risico’s die een bedreiging vormen voor de continuïteit van uw organisatie. Daarnaast biedt de samenwerking collectiviteitskortingen op diverse verzekeringen en dienstverlening van Concordia de Keizer. 

Concordia de Keizer volgt daarmee VSP Risk op als partner binnen Cultuurconnectie Risk. Cultuurconnectie Risk heeft inmiddels jarenlange ervaring binnen de kunsteducatiebranche. Die kennis wordt gebruikt om leden optimaal te kunnen adviseren. 

Contact

Wilt u in contact komen met uw nieuwe adviseur Marco Nieuwenhuizen van Cultuurconnectie Risk, bel dan naar 06-42366129 of mail naar risk@cultuurconnectie.nl. Ook voor vragen rondom uw nog via VSP Risk/Supergarant lopende verzekeringen.